Thứ ba, 16/10/2018 05:33 GMT+7
Nghiên cứu trả lương theo chức nghiệp và theo vị trí việc làm

Nghiên cứu trả lương theo chức nghiệp và theo vị trí việc làm

Luật quy định giãn cách giữa các bậc lương từ 5-7% là không hợp lý vì khi điều chỉnh lương tối thiểu sẽ làm tăng khối lượng chi trả lương cho toàn bộ lao động của doanh nghiệp, càng những người có bậc cao ...