Thứ ba, 16/10/2018 05:34 GMT+7
Rồi sẽ đến lúc cạnh tranh, nhưng trước mắt Fintech sẽ hợp tác với ngân hàng.

Rồi sẽ đến lúc cạnh tranh, nhưng trước mắt Fintech sẽ hợp tác với ngân hàng.

Trong 5-7 năm nữa, các công ty Fintech sẽ tiếp tục chủ động hợp tác với ngân hàng. Nhưng đến một lúc nào đó, khi Fintech đã tập trung được mạng lưới khách hàng căn bản, tích lũy được hạ tầng công nghệ thông ...