Cần tái cấu trúc để tạo ra sự bứt phá cho Dệt May Nam Định

Cần tái cấu trúc để tạo ra sự bứt phá cho Dệt May Nam Định

Sáng ngày  06/6/2013, Cơ quan điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam đến kiểm tra, phân tích đánh giá các chỉ số hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Nam Định.

Hàng hóa Thương mại qua biên giới

Cập nhật lúc 07:00:00 - ngày 17 tháng 4 năm 2014

  • Commodity
  • Price
  • Change
  • Contract