11 công ty được miễn trừ đợt này gồm: Công ty Cổ phần bao bì kim loại Việt Nam; Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tân Hà; Công ty CP đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh; Công ty TNHH Aqua Việt Nam; Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát; Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam  và Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tại Hưng Yên; Công ty CP bao bì thực phẩm Minh Quân; Công ty CP Savican; Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng; Công ty TNHH Superior Multi Packaging VN; Công ty TNHH Daesun Vina.

Theo Điều 16 Thông tư 06/2018/TT-BCT, định kỳ 06 tháng trong thời hạn miễn trừ, các tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo tình hình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao theo mẫu đến Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xử lý các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ còn lại và sẽ thông báo sau.

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu (SG05).

 Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 533/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1931/QĐ-BCT.

Căn cứ Mục 8 và Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931 nêu trên và Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã nhận các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất cho năm 2019.

 TT

Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ

Sản phẩm được miễn trừ

Lượng cấp miễn trừ trong năm 2019 (tấn)

1

Công ty CP đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh

Tôn màu sử dụng sơn PVDF

720

2

Công ty TNHH Aqua Việt Nam

Tôn màu PCM, VCM

7.065

3

Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát

Tôn màu PCM, VCM

260

4

Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam  và Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tại Hưng Yên

Thép tấm và thép cuộn không hợp kim (tôn màu) (PCM, PEM, VCM)

4.607

5

Công ty CP bao bì thực phẩm Minh Quân

Thép tấm không hợp kim cán tráng thiếc 2 mặt

1.500

6

Công ty CP Savican

Thép không hợp kim đã được cán phẳng, mạ thiếc, phủ sơn, phủ vecni hoặc phủ nhựa

340

7

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

Tôn màu (PCM, PEM, VCM)

12.718

8

Công ty TNHH Superior Multi Packaging VN

Thép không hợp kim đã được cán phẳng, mạ thiếc, phủ sơn, phủ vecni hoặc phủ nhựa

2.136

9

Công ty TNHH Daesun Vina

Thép không hợp kim dạng cán phẳng, mạ thiếc, được tráng sơn

697

10

Công ty TNHH Superior Multi Packaging VN

Thép không hợp kim đã được cán phẳng, mạ thiếc, phủ sơn, phủ vecni hoặc phủ nhựa

2.136

11

Công ty TNHH Daesun Vina

Thép không hợp kim dạng cán phẳng, mạ thiếc, được tráng sơn

697