Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn: Luôn tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng

Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Tỉnh Bắc Kạn (Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn) được thành lập năm 1997 trên cơ sở tách Agribank Bắc Thái. Từ khi mới thành lập, Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn có 6 chi nhánh với 112 cán bộ. Đến nay, sau hơn 20 năm hoạt động Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn có 8 chi nhánh gồm Văn phòng Hội sở và 7 chi nhánh loại II, 08 phòng giao dịch trực thuộc với hơn 200 cán bộ.

Trong những năm qua, Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã luôn bám sát định hướng, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Agribank và phương hướng phát triển kinh tế của địa phương. Hoạt động tại địa bàn khó khăn, quy mô thị trường tín dụng nhỏ, tuy nhiên những năm qua, Agribank Bắc Kạn luôn thể hiện vai trò tổ chức tín dụng hàng đầu tại địa phương. Các hoạt động huy động vốn, mở rộng đầu tư tín dụng luôn phù hợp với chính sách của Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh.

Trụ sở chi nhánh Ngân hàng Agribank tỉnh Bắc Kạn
Trụ sở chi nhánh Ngân hàng Agribank tỉnh Bắc Kạn

Ông Đỗ Đăng Hùng, Giám đốc Ngân hàng Agribank tỉnh Bắc Kạn cho biết: Từ năm 2015 đến nay, kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã có những tiến bộ vượt bậc, tốc độ tăng trường bình quân nguồn vốn và dư nợ qua các năm từ 12,5 đến 15%. Tỷ lệ nợ xấu đều giảm qua các năm (năm 2015 là 1,91%,  năm 2019 là 0,77%). Đặc biệt trong năm 2019, chi nhánh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt kế hoạch được giao, đặc biệt chỉ tiêu nguồn vốn, thu dịch vụ và tài chính.

Cũng theo ông Hùng, giai đoạn 2020 - 2025,  Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tiếp tục mở rộng, tăng trưởng tín dụng có hiệu quả, giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn. Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn sẽ đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Agribank tỉnh Bắc Kạn
Khách hàng giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Agribank tỉnh Bắc Kạn

Để  hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, Ông Đỗ Đăng Hùng, Giám đốc Ngân hàng Agribank tỉnh Bắc Kạn mong muốn, các cấp, ngành quan tâm hơn nữa trong việc phối hợp với Ngân hàng trong việc xử lý tài sản bảo đảm khách hàng theo Nghị quyết 42, giúp cho việc xử lý nợ xấu của chi nhánh được nhanh chóng và thuận lợi hơn.Mặt khác, ông Hùng cũng mong các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn tại Agribank khi đề nghị xác nhận làm thủ tục vay vốn hoặc các thủ tục khác liên quan đến ngân hàng.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, Agribank Bắc Kạn cũng luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nhất là đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa với nhiều dự án, chương trình tài trợ trong toàn tỉnh.

Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu tại tỉnh, trong thời gian tới, Agribank Bắc Kạn sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới; cải tiến, hiện đại hoá quy trình, phương pháp cho vay; đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ…

Long - Dương