Bia Sagota sẽ đạt 1 tỷ lít vào năm 2025

Đó là khẳng định của ông Văn Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Bình Tây tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty sáng ngày 23/8/2018.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của Đại hội lần này là thông qua Nghị quyết đổi tên thành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN (tên tiếng Anh SAIGON BEER GROUP JOINT STOCK COMPANY, viết tắt SAIGON BEER GROUP), trên cơ sở sáp nhập Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phủ Lý vào Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây.

Đây là kết quả thực hiện chủ trương sáp nhập 3 công ty được Đại hội Đại cổ đông thường niên năm 2017 thông qua vào ngày 15/4/2017, nhằm khẳng định vị thế và nâng tầm hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển theo mô hình tập đoàn để trở thành một trong những công ty thực phẩm và giải khát hàng đầu tại Việt Nam. Các thủ tục sáp nhập và hoán đổi cổ phiếu đã được tiến hành trong một năm qua.

Ngày 20/6/2018, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã có công văn số 163/ĐKKD-NV chấp thuận việc đăng ký thay đổi GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP cho Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây. Hiện nay công ty đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành việc cấp Giấy phép Đăng ký Kinh doanh mới cho công ty.

Các sản phẩm của Công ty

Sau khi sáp nhập, các công ty CP Bia Sài Gòn - Ninh Thuận, CP Bia Sài Gòn - Phủ Lý sẽ chấm dứt hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và chuyển sang loại hình Công ty TNHH Một thành viên. Hội đồng quản trị của 2 công ty này sẽ tự động giải tán và các thành viên HĐQT hiện nay sẽ tiếp tục là thành viên tại Công ty TNHH Một thành viên sau chuyển đổi.

Ông Văn Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Bình Tây (Sabebico) cho biết: Công ty vừa khởi công xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn – Long Khánh tại khu CN Long Khánh, tỉnh Đồng Nai với công suất 100 triệu lít/năm. Cùng với 5 nhà máy đang hoạt gồm Nhà máy Bia Sài Gòn - Bình Dương (Bình Dương), Nhà máy Bia Sài Gòn - Hoàng Quỳnh (TP.HCM), Nhà máy Bia Sài Gòn - Phủ Lý (Hà Nam), Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận (Ninh Thuận), Nhà máy Bia Sài Gòn - Đồng Tháp, đến năm 2025, tổng sản lượng của Sabibeco sẽ đạt 1 tỷ lít bia Sagota các loại gồm: Sagota Gold, Sagota Light, Sagota Premium, Sagota không cồn và Sagota Lager…


Nguyên Vỵ