Chính sách

...12/09/2018 lúc 08:17 (GMT)

Bộ Công Thương đề xuất quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

TCCTViệc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa thực hiện theo một trong các phương thức sau: 1- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa; 2- Xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất; 3- Kết

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hànghóa xuất khẩu. Theo đó, nội dung Dự thảo đề xuất quy định việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa thực hiện theo một trong các phương thức sau: Kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất; Hoặc kết hợp cả hai phương thức kiểm tra, xác minh trên.

Dự thảo nêu rõ việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được thực hiện trong trường hợp sau: Theo đề nghị của cơ quan xác minh xuất xứ hàng hóa nhằm quản lý rủi ro, chống gian lận xuất xứ hàng hóa; theo đề nghị của cơ quan hải quan nước nhập khẩu, cơ quan chức năng điều tra nước nhập khẩu vì lý do kiểm tra xác suất hoặc có cơ sở nghi ngờ hợp lý; phối hợp với cơ quan hải quan Việt Nam trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận xuất xứ hàng hóa trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu.

Về nội dung kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan xác minh xuất xứ hàng hóa rà soát hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan, tổ chức cấp C/O hoặc do thương nhân lưu trữ và yêu cầu cung cấp chứng từ, tài liệu liên quan để xác thực nội dung.

Việc xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất được thực hiện tiến hành xác minh tại cơ sở sản xuất để thu thập và xác nhận thông tin sau: Cơ sở sản xuất, trụ sở văn phòng tồn tại hợp pháp và phù hợp với thông tin đăng ký hồ sơ thương nhân.

Cơ quan xác minh xuất xứ hàng hóa tiến hành xác minh tại cơ sở sản xuất để thu thập và xác nhận thông tin sau: Cơ sở sản xuất, trụ sở văn phòng tồn tại hợp pháp và phù hợp với thông tin đăng ký hồ sơ thương nhân; hoạt động sản xuất, kinh doanh, thị trường xuất khẩu trước thời điểm xác minh xuất xứ hàng hóa; năng lực sản xuất, tình trạng máy móc, nhân công, địa điểm lưu kho; thông tin về hàng hóa, nguyên liệu, nhà cung cấp nguyên liệu sử dụng để sản xuất ra hàng hóa...

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi với Dự thảo Thông tư này.
Thanh Xuân

Cùng chuyên mục