Bộ Công Thương tham vấn công khai vụ điều tra chống bán phá giá bột ngọt nhập khẩu

Phiên tham vấn sẽ được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội đồng thời trực tuyến qua mạng vào tháng 6 tới.

Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) cho biết sẽ tổ chức phiên tham vấn công khai trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia.

Theo đó, phiên tham vấn diễn ra từ 9h00 - 12h00 ngày 19/6/2020 (theo giờ Hà Nội), tại Trụ sở Bộ Công Thương, 23-25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Viết. Các bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

Cục Phòng vệ thương mại lưu ý, thời hạn để các bên đăng ký là trước 17h00 ngày 12/6/2020 (theo giờ Hà Nội). Phòng họp tổ chức buổi tham vấn sẽ được thông báo tới các bên liên quan theo thông tin liên lạc đã đăng ký.

Thời hạn gửi nội dung tham vấn là trước 17h00 ngày 12/6/2020 (nếu có).

Phiên tham vấn công khai sẽ được tổ chức theo cả 2 hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Cục Phòng vệ thương mại sẽ gửi đường dẫn tham gia buổi tham vấn cho các bên liên quan đăng ký tham gia bằng phương thức trực tuyến tại Đơn đăng ký tham vấn.

Thy Thảo