Bộ Công Thương triển khai cấp phép trực tuyến 6 loại thủ tục về xuất nhập khẩu

Từ ngày 1/11, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu tại địa chỉ http://online.moit.gov.vn.
bo cong thuong trien khai dich vu cong

Từ 1/11, Bộ Công Thương triển khai dịch vụ công trực tuyến về xuất nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương (tại địa chỉ http://online.moit.gov.vn) ở mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu kể từ ngày 1/11.

Cụ thể, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu gồm:

1. Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

2. Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

3. Cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

5. Cấp lại; sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam;

6. Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1/11, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục nói trên tại địa chỉ http://online.moit.gov.vn, không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính nêu trên.

Hoàng An