Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi thư chúc mừng ngày Pháp luật Việt Nam

Nhân dịp 5 năm ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2013-9/11/2018), Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương.

Nhân dịp 5 năm ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2013-9/11/2018), Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương. Dưới đây là toàn văn bức thư.Ngày pháp luật Việt Nam

TCCT