Bột giặt và Hóa chất Đức Giang tạm ứng cổ tức 25%

Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) vừa có thông báo về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Thời gian tạm ứng bằng tiền là ngày 28/1/2019; thời gian tạm ứng cổ phiếu dự kiến vào quý I, quý II năm 2019.

Về phương án xử lý cổ phiếu riêng lẻ, công ty sẽ thực hiện làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
 
Như vậy công ty sẽ chi khoảng 107,8 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này và sẽ phát hành khoảng 16,17 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 162 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trước đó, công ty đã công bố kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2018 với doanh thu đạt 4.915 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 708 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận sau thuế riêng tháng 10 đạt hơn 90 tỷ đồng./.

Bùi Tư