Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế: Tập trung hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 681-KH/ĐUB ngày 12/11/2019 của Đảng ủy Bộ Công Thương về kế hoạch Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 14/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quan trọng

Đại hội tập trung đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu Ban chấp hành Chi bộ khóa mới để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; đồng chí Hoàng Xuân Văn - Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (BCĐLNKT).

Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đọc báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Minh Anh - Chánh Văn phòng BCĐLNKT, Bí thư Chi bộ cho biết trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi ủy Văn phòng BCĐLNKT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Chi bộ cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương và các chương trình, kế hoạch công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tập thể Chi bộ Văn phòng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Theo đó trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã hoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quan trọng như: Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng định hướng cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế; điều phối các Bộ, ngành thúc đẩy đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện công tác nghiên cứu quan trọng trong các khuôn khổ hợp tác của Việt Nam như: ASEAN, WTO, đưa ra được các nội dung, sáng kiến của Việt Nam …

Phối hợp các Bộ, ngành và địa phương tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, khóa đào tạo, lớp nghiên cứu, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn để phổ biến cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tốt công tác tham vấn các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để kịp thời báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc trong quá trình thực thi cam kết FTA nói riêng và hội nhập kinh tế quốc tế nói chung. Đồng thời phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế quốc tế để cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và trên thế giới.

“Trong nhiệm kỳ vừa qua ước tính Văn phòng BCĐLNKT đã thực hiện được gần 20 đề tài đề án, khoảng 160 đoàn ra, 30 đoàn vào và 30 hội nghị lớn về thông tin tuyên truyền về công tác hội nhập kinh tế quốc tế”- Bí thư Trịnh Minh Anh thông tin.

Công tác xây dựng Đảng đã được Chi ủy Văn phòng  quan tâm trên cả ba mặt trận tư tưởng, chính trị và tổ chức. Chi bộ Văn phòng đã đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị được phát huy đồng bộ và có hiệu quả. Trong quá trình chỉ đạo và triển khai công việc đã đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, Chi bộ đã tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm  sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đan xen sinh hoạt chuyên đề và đổi mới nội dung sinh hoạt thiết thực. Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn chính sách cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và lãnh đạo Bộ Công Thương. Tổ chức tốt việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại chất lượng Chi bộ, đảng viên và đề xuất khen thưởng Chi bộ, đảng viên cuối năm. Thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt và tổ chức học tập các Nghị quyết, Chỉ thị và tài liệu của các cấp ủy cấp trên tới từng đảng viên; quan tâm đến nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, công tác tư tưởng chính trị của Chi bộ Văn phòng đã đi vào chiều sâu hơn, công tác xây dựng củng cố tổ chức đảng, đoàn thể cũng đã đi vào nề nếp và ngày càng có trọng tâm, có chất lượng, không ngừng nâng cao tính chiến đấu của đảng trong mọi lĩnh vực.

Công tác kiểm tra giám sát được triển khai theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và kế hoạch đề ra. Chi ủy Văn phòng BCĐLNKT đã thường xuyên quan tâm và chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tới từng cán bộ đảng viên và đã ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra cụ thể; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm nên toàn thể cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

Kịp thời động viên, khen thưởng các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và kiên quyết đấu tranh và kỷ luật các đồng chí đảng viên vi phạm kỷ luật. Trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ Văn phòng BCĐLNKT không có đảng viên nào bị kỷ luật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

5 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới

Báo cáo của Chi bộ cũng xác định trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo sẽ lãnh đạo toàn bộ cán bộ đảng viên Văn phòng nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh công tác lãnh đạo đoàn thể, xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng để hướng tới đạt được các mục tiêu quan trọng như: Phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu trở thành Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của tập thể Chi bộ Văn phòng BCĐLNKT, đồng thời khẳng định, những kết quả mà Chi bộ, chính quyền và toàn thể cán bộ công chức Văn phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là hết sức to lớn, ý nghĩa và rất quan trọng.

ồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương
Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân Tân đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận định, Đại hội đã đánh giá sát với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đặc biệt là với tinh thần trách nhiệm rất cao, Đại hội nhìn thẳng vào sự thật những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt hạn chế trong công tác phát triển đảng viên. Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2022, đây là nhiệm vụ rất trọng tâm để phấn đấu.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương đánh giá rất cao báo cáo chính trị của Đại hội; đánh giá cao Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể Chi bộ và các đồng chí đảng viên thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên trong công tác xây dựng đảng trên các lĩnh vực: công tác chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; dân vận và lãnh đạo các đoàn thể thông qua việc kịp thời truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên tới từng đảng viên; lãnh đạo cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, đưa sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ vào nền nếp. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Chi bộ đã được Đảng ủy Bộ Công Thương công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị Chi bộ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, nhiệm vụ cốt lõi của Chi bộ là lãnh đạo các cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Hai là, về công tác xây dựng Đảng, đề nghị Chi bộ xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh nhiệm kỳ 2020 - 2022; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng;  chú trọng công tác tập trung dân chủ.

Ba là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Bốn là, tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ. Tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân tin tưởng, Chi bộ Văn phòng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ qua để thực hiện đạt và vượt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 với sự quyết tâm của cả tập thể Chi bộ và các đồng chí có quá trình gắn bó với Chi bộ để không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Chi bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành của Chi bộ Văn phòng và Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Chi bộ Văn phòng đối với dự thảo các văn kiện đại hội của Đảng bộ Bộ Công Thương và của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các đồng chí Trịnh Minh Anh và Phạm Hùng được đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới
Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2020 - 2025
Theo Báo Công Thương