Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Công Thương, Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ Công Thương, Cục trưởng Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; đại diện các cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Bộ Công Thương cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ.

Đại hội Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ mới được thành lập từ Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu, Chi bộ Vụ Thị trường Châu Mỹ và một phần từ Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, với tổng số đảng viên hiện nay là 25 đảng viên đều là đảng viên chính thức.

Đồng chí Tạ Hoàng Linh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Tạ Hoàng Linh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức (đảng, chính quyền, đoàn thể) trong đơn vị để thực hiện những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Vụ đã hoàn thành tốt công tác theo dõi và phân tích thị trường, từ đó kịp thời đưa ra các nhận xét và dự đoán tình hình kinh tế, thương mại của các quốc gia tại châu Âu và châu Mỹ. Qua đó, đóng góp đáng kể vào việc phát triển quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và các nước nêu trên.

Với công tác đàm phán, mở rộng thị trường xuất khẩu, Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ đã có những đóng góp không nhỏ vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2019 giữa Việt Nam và các quốc gia thuộc khu vực châu Âu – châu Mỹ, đạt 159,27 tỷ USD, tăng khoảng 14,45% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm tỷ trọng 30,8% trong tổng kim ngạch của cả nước. Nhiều cuộc họp, trao đổi, với các cơ quan, tổ chức thương mại đã được Vụ tổ chức như Hội đồng TIFA Việt Nam - Hoa Kỳ, các ủy ban về thực thi VN - EAEU FTA, triển khai các FTA và các thỏa thuận thương mại đã ký kết, tổ chức các cuộc họp UBLCP và UBHH với các đối tác tại địa bàn phụ trách.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đồng thời, Vụ đã chủ trì, tổ chức thành công chương trình tuần hàng tại nước ngoài, đăng tải nhiều thông tin về thị trường châu Âu và châu Mỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm kịp thời thông báo tới các doanh nghiệp về những cơ hội cũng như rủi ro khi đầu tư và buôn bán với các đối tác nước ngoài.

Một trong những nhiệm vụ được Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ triển khai có hiệu quả trong thời gian qua là công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các Thương vụ. Vụ đã triển khai các hoạt động thực hiện Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Thương vụ trong hoạt động chuyên môn, tổ chức, tài chính, quan hệ với Cơ quan đại diện, nhất là đã chỉ đạo các Thương vụ đăng ký kế hoạch xúc tiến từng mặt hàng cụ thể vào thị trường được phân công phụ trách.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng.

Trong các buổi sinh hoạt, Chi ủy đã phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tình hình thời sự, những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội để cung cấp thông tin và có định hướng cho cán bộ đảng viên; trao đổi những vấn đề về chính trị, xã hội để đảng viên cập nhật và thống nhất trong cách hiểu về những vấn đề mới.

Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ đã thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Năm 2019, Chi bộ đã tiếp nhận giám sát Đảng của Đảng ủy cấp trên.

Xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2022, Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ luôn tập trung vào các nhiệm vụ, cụ thể: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ 100% các nhiệm vụ quan trọng của Bộ, của Vụ; nâng cao nhận thức về vai trò công tác tư tưởng trong tình hình mới, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên và biểu dương kịp thời các nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Đồng thời, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của các cấp bộ Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên; tiếp tục chỉ đạo sát sao, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các mặt hoạt động đoàn thể của Công đoàn, Chi đoàn Vụ nhằm xây dựng môi trường công tác lành mạnh, thân ái, tạo điều kiện cho sự phát triển mọi mặt về chuyên môn, nghiệp vụ và trau dồi, rèn luyện đạo đức.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ Công Thương đánh giá cao những kết quả lãnh đạo của Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ. Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 tới, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đề nghị Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ chú trọng, tăng cường xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ; nâng cao trình độ, kỹ năng của tổ chức để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Luôn chủ động trong mọi tình huống để đáp ứng yêu cầu tiến độ, đảm bảo chất lượng công việc, thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước.

Do tình hình kinh tế xã hội Thế giới liên tục biến động và ngày càng khó dự báo, Chi bộ cần lưu ý, xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với các thương vụ, cơ quan liên quan; đề xuất các biện pháp thúc đẩy thương mại, tham gia công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí, trong đó Đồng chí Tạ Hoàng Linh - Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Đình Hiệp, Trưởng phòng Tổng hợp giữ chức Chi ủy viên.

Ban chấp hành Chi uỷ Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ nhiệm kỳ mới 2020 - 2022

Ban chấp hành Chi uỷ Chi bộ Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ nhiệm kỳ mới 2020 - 2022

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên, 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Thuỳ Linh - Ảnh: Thy Thảo