Chính thức công bố vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

Kể từ ngày 1/8/2018, cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đã chính thức được vận hành, góp phần từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin ngành hóa chất, cung cấp thông tin phục vụ định hướng phát triển ngành.

Ngày 6/12/2018, tại trụ sở Bộ Công Thương, Lễ công bố vận hành cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đã được diễn ra. Việc vận hành cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia nằm trong lộ trình xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu hóa chất phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, điều hành, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Phát biểu tại Lễ Công bố, ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất cho biết, việc xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai hoạt động hóa chất. Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia góp phần từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ngành hóa chất, cung cấp thông tin, phục vụ định hướng phát triển ngành.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá cao những hiệu quả thiết thực của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia

Trước đó, Bộ Công Thương đã giao Cục Hóa chất thực hiện đề án “Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 22/6/2012.

Do đó, cơ sở dữ liệu hóa chất này còn hỗ trợ quản lý, kiểm soát hóa chất nguy hại, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc cải cách hành chính đang được Đảng và Chính phủ chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục Hóa chất đã đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật cho nội dung xây dựng hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia và xây dựng dự thảo danh mục hóa chất quốc gia. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực quản lý hóa chất” do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Bộ Công Thương thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Nhật Bản, Cục Hóa chất đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu quốc gia và triển khai vận hành tại địa chỉ wwww.chemicaldata.gov.vn kể từ ngày 1/8/2018, Cục trưởng Cục Hóa chất thông tin.

cơ sở dữ liệu quốc gia
Ông Nguyễn Văn Thanh cho biết, hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu quốc gia được triển khai vận hành kể từ ngày 1/8/2018

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Công bố, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá cao vai trò, sự hợp tác, hỗ trợ từ phía Nhật Bản, các bộ, ban ngành liên quan trong việc hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.

Việc xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia hướng đến cuộc cách mạng 4.0 mà ở đó công nghệ thông tin có vai trò là then chốt. Do vậy, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia với đầy đủ chức năng sẽ là kênh cung cấp thông tin chính thống, đáp ứng nhu cầu tiếp cận khai thác thông tin của các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất.

cơ sở dữ liệu quốc gia
Đại diện phía Nhật Bản đánh giá cao tính hiệu quả, tiện ích của hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

Đồng thời giúp tổng hợp, xử lý số liệu hóa chất, cung cấp dữ liệu phục vụ công tác ứng phó sự cố hóa chất, đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật quan trọng nhằm chuyển hướng quản lý hóa chất tại Việt Nam dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, tiệm cận với trình độ quản lý hóa chất hiện đại của các nước phát triển trên thế giới.

Theo Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, hiện nay, số các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất ngày càng tăng đã cho thấy sự phát triển không ngừng của ngành hóa chất. Tuy nhiên, trên thế giới nói chung và Việt Nam, sự cố hóa chất đã từng xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, môi trường... điều này đòi hỏi quản lý chặt chẽ hơn, áp dụng công nghệ thông tin để tăng cường tính minh bạch, tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến ngành hóa chất phát triển.

cơ sở dữ liệu quốc gia
Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia góp phần từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin ngành hóa chất

Trong thời gian tới, để hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đi vào vận hành hiệu quả, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề nghị Cục hóa chất phối hợp với cơ quan, bộ ngành, doanh nghiệp liên quan tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để các bên nắm vững được kiến thức cũng như khai thác được hết tiềm năng của hệ thống cơ sở dữ liệu này.

cơ sở dữ liệu quốc gia
Các đại biểu tham dự Lễ công bố vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia 

Trước đó, trung tuần tháng 8/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Hóa chất cũng đã tổ chức khóa học “Đào tạo người dùng Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia (NCDBS) cho cán bộ Công Thương” với sự tham gia của hơn 100 cán bộ Sở Công Thương các tỉnh thành phía Nam.

Tại đây, đại diện Cục Hóa chất đã phổ biến nghị định số 113/2017/NĐ-CP (Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất) những điểm mới trong nghị định như: Cấp Giấy phép/ Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện/ hóa chất hạn chế kinh doanh; khai báo hóa chất nhập khẩu; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất công nghiệp…

Cũng tại khóa học, đại diện Cục Hóa chất Thông tư 32/TT-BCT (Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và Nghị định số 113/20117/NĐ-CP), đồng thời giải đáp thắc mắc đến người học.

Thanh Thúy