Chương trình tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" bùng nổ trên toàn quốc

Chương trình hứa hẹn tiếp tục tạo nên sự lan tỏa, truyền tải rộng rãi thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới nhiều triệu người tiêu dùng trên cả nước thông qua các hoạt động, sự kiện diễn ra sôi nổi trên khắp các tỉnh, thành phố lớn.