Công đoàn Than Thống Nhất trao quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động

Vừa qua, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2018, qua khảo sát, thẩm định thực tế hoàn cảnh của công nhân trong Công ty, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã lập hồ sơ đề nghị Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà cho CNVCLĐ nghèo, khó khăn về nhà ở. Có 03 gia đình được hỗ trợ xây mới nhà và 02 gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà trong đợt trao tiền lần này.

Ngoài việc mỗi gia đình xây mới nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình sửa chữa nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Công ty còn hỗ trợ cho mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” là chương trình đặc trưng của tổ chức Công đoàn, với tinh thần “tương thân tương ái”, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức Công đoàn, nhằm hỗ trợ cho CNVCLĐ nghèo, khó khăn về nhà ở. Đây là một trong những việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ gánh nặng đối với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Anh