Công đoàn Vinataba: Vai trò ngày càng được khẳng định

Với phương châm: “Đổi mới - Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm”, tại Đại hội Lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (TCT), những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua

Dấu ấn qua một nhiệm kỳ

Một trong những nét nổi bật mà Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam để lại trong nhiệm kỳ qua (2012 - 2017) là tích cực đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ). 

Quang cảnh Đại hội

100% các đơn vị đã xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trên 90% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại trong doanh nghiệp theo đúng các quy định; 100% công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với luật định. Chẳng hạn như Chúc thọ cha mẹ trên 70 tuổi nhân dịp tết, hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh cho NLĐ khi mắc bệnh hiểm nghèo, mua bảo hiểm thân thể, NLĐ nghỉ hưu được nghỉ trước 3 tháng như vẫn được hưởng nguyên lương… Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, Công đoàn đã tích cực tham gia đàm phán với các bên để đảm bảo lợi ích của NLĐ trong việc sử dụng lao động, mua cổ phần ưu đãi, phân chia quỹ phúc lợi... Riêng về công tác bảo hộ NLĐ, đã thực hiện các chính sách khá tốt như duy trì tốt việc khám sức khỏe định kỳ, theo dõi, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, thăm hỏi công nhân bị tai nạn trong lao động...

Trong 5 năm, nhiều hoạt động xã hội, chăm lo đời sống người lao động đã có tác động mạnh mẽ đến tinh thần NLĐ. Điển hình như trợ cấp khó khăn 5.782 trường hợp, với tổng số tiền 5,05 tỉ đồng; giải quyết cho 1.231 trường hợp vay tiền hỗ trợ cuộc sống cá nhân gia đình với tổng số tiền 12,15 tỉ đồng; ban hành 4000 cuốn “Sổ tay văn hóa doanh nghiệp Vinataba”. Bên cạnh đó, hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cũng diễn ra sôi nổi, đa dạng và phong phú, tô điểm thêm nên nét đẹp truyền thống doanh nghiệp. Đặc biệt, các chương trình ý nghĩa như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thiên tai... đã được thực hiện với tổng số tiền là 74,80 tỷ đồng; hỗ trợ 2 huyện nghèo là: Hà Quảng (Cao Bằng), Bác Ái ( Ninh Thuận) với tổng số tiền là 34,95 tỷ đồng.

Một điển hình không thể không nói đến là việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua. Do làm tốt các công tác tư tưởng nên các phong trào thi đua được hầu hết các đơn vị trong toàn TCT hưởng ứng mạnh mẽ. Qua đó đã tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời cũng tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị và góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD. Điển hình như các phong trào “Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, đã tiết giảm 5% - 10% chi phí quản lý với tổng số tiền tiết kiệm trên 217 tỉ đồng; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đã có 794 sáng kiến với giá trị làm lợi gần trên 65 tỉ đồng; Đặc biệt, qua chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, một số công ty sản xuất thuốc lá điếu đã sử dụng trên 50% nguyên liệu nội địa, trong đó ưu tiên các công ty nguyên liệu thuộc TCT. Chương trình“Chung sức xây dựng nông thôn mới” với các hoạt động phát triển vùng nguyên liệu cây thuốc lá đã giúp người dân địa phương xóa đói, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Những định hướng phát triển

Tính đến hết năm 2017, tổng số CBCNVLĐ trong toàn Tổ hợp TCT là 9.683 người, trong đó nữ CNVLĐ là 3.393 người, giảm 4.030 so với năm 2012. Về cơ cấu lao động, khối Công ty mẹ - TCT chiếm 6,52%; khối các Công ty thuốc lá điếu chiếm 56,15%; khối Công ty nguyên liệu, nghiên cứu khoa học, phụ trợ sản xuất chiếm 11,88%; khối Công ty thực phẩm, bánh kẹo chiếm 16,03%; khối công ty có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 9,43%. Trong năm 2017, thu nhập bình quân đạt 15,1 triệu đồng/người/tháng, so với năm 2013 tăng bình quân 16,39% /năm. Một số đơn vị có mức lương bình quân cao là Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá Thăng Long và Công ty CP Cát Lợi. Trong 5 năm qua, đã có 500 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó nữ: 177, công nhân trực tiếp sản xuất: 168 người.

Với đặc thù hoạt động công đoàn ở một đơn vị có quy mô lớn như TCT, gồm các đơn vị có nhiều loại hình khác nhau thì những bài học được rút ra ở mỗi nhiệm kỳ sẽ góp phần rất lớn để nâng cao hiệu quả cho nhiệm kỳ tới. Đó là: Hoạt động công đoàn phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, có sơ kết tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm; phong trào thi đua có trọng tâm và gắn với việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị; phải hướng về cơ sở, vì lợi ích cho NLĐ, tập thể NLĐ và đoàn viên công đoàn; nắm bắt được tâm tư nguyện vọng và đáp ứng những nhu cầu chính đáng, thiết thực của NLĐ; và một trong những tiêu chí cần thiết của cán bộ công đoàn cần có là ngoài nhiệt tình, biết làm công tác vận động quần chúng thì họ phải có kiến thức về pháp luật, có kỹ năng hoạt động xã hội, có bản lĩnh trong việc thực thi quyền đại diện của tổ chức công đoàn.

Đoàn Chủ tịch

Cùng chia sẻ và góp ý về hoạt động Công đoàn của TCT trong thời gian tới, ông Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT đưa ra ý kiến: Công đoàn cần chăm lo và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 06 (khóa X); tuyên truyền về kiến thức pháp luật cho NLĐ cũng như các chủ trương của đơn vị để họ hiểu rõ, đồng thời vận động để họ luôn đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp vượt qua khó khăn; cần chủ động phối hợp với chính quyền phát động sâu rộng và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân lao động. Cần liên tục đổi mới nội dung và các hình thức thi đua phù hợp với đặc điểm của đơn vị; các cấp ủy cơ sở cần thường xuyên chăm lo lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức công đoàn, định kỳ và thường xuyên nghe tình hình công tác của tổ chức Công đoàn và nguyện vọng của NLĐ để kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

Công đoàn TCT nhận Cờ Thi đua

Trước tiến trình tái cơ cấu đang triển khai mạnh mẽ trong toàn TCT, điều đó đồng nghĩa với hàng loạt các vấn đề cần phải được giải quyết thấu đáo, hợp tình, hợp lý như sắp xếp lao động dôi dư; các quyền và lợi ích của doanh nghiệp cũng như của NLĐ được giải quyết thế nào; các chương trình, dự án... có được thực hiện hiệu quả cao không? Hơn bao giờ hết, vai trò Công đoàn càng cần phải được khẳng định mạnh mẽ để sao cho NLĐ yên tâm, gắn bó, cùng chung tay với doanh nghiệp thực hiện  thắng lợi những mục tiêu đề ra.