Công đoàn VSNTEEL năm 2018: Sát cánh với chuyên môn bằng "đòn bẩy" phong trào thi đua

Ngày 27/12/2018, tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, qua hệ thống trực tuyến, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, tổ chức Hội nghị BCH mở rộng tổng kết phong trào CNVCLĐ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, cùng với xu hướng chung của ngành thép, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn về năng lực sản xuất thép xây dựng của một số đơn vị đã chạm giới hạn, thiết bị công nghệ lạc hậu, sản lượng thấp, chi phí sản xuất cao, năng lực cạnh tranh thấp, khó khăn trong việc tháo gỡ cho Dự án. Thị trường quý 3 và quý 4 giá giảm và cạnh tranh gay gắt.

Công đoàn Tổng công ty luôn bám sát chương trình công tác trọng tâm, chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai sâu rộng tới CNVC nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, nhiều đơn vị đăng ký công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, có nhiều công trình hoàn thành vượt kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn đã được tổ chức gắn biển chào mừng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và Tổng công ty, năm 2018 hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống Tổng công ty đều có lãi và cao hơn năm 2017; Công tác đầu tư phát triển, đổi mới doanh nghiệp và tiếp tục tái cơ cấu lại doanh nghiệp được triển khai tích cực theo kế hoặch; Việc làm, thu nhập của người lao động được nâng lên, chế độ chính sách được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần được cải thiện, quan hệ lao động trong cả hệ thống tốt, người lao động yên tâm làm việc.

Tại Hội nghị Công đoàn TCT đã công nhận và tổ chức trao thưởng, tặng Giấy khen của Công đoàn TCT cho 73 tập thể và 99 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018;

Hoàng Quân