Công ty Điện lực Lạng Sơn: Xuất sắc cán đích năm 2018

Mặc dù phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của thời tiết, ảnh hưởng của thiên tai,… Công ty Điện lực Lạng Sơn đã cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD, cấp điện ổn định đầy đủ trên toàn tỉnh.

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, nhất là dịp nắng nóng giữa năm, cộng thêm hệ thống điện bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, lũ lụt thế nhưng dưới sự chỉ đạo, quan tâm của UBND tỉnh Lạng Sơn, các Sở, ban ngành của tỉnh và của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV - người lao động, Công ty đã vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 được Tổng Công ty giao.

Đưa điện về vùng sâu, vùng xa

 

Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho  phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân, cung ứng kịp thời nhu cầu điện cho sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thể hiện qua các chỉ tiêu sau: Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt  698,89 triệu kWh, tăng  10,54% tương ứng 66,63 triệu kWh, đạt 101% kế hoạch EVNNPC giao . Thành phần CNXD chiếm tỷ trọng 39,72%, tăng trưởng 8,35% tương ứng 21,385 triệu kWh; thành phần QLTD chiếm tỷ trọng 48,25%, tăng trưởng 9,3% tương ứng 28,68 triệu kWh.

Về giá bán điện bình quân năm 2018 của Công ty Điện lực Lạng Sơn là 1.736,3đ/kWh, cao hơn 82,69đ/kWh so với cùng kỳ và cao hơn kế hoạch giao điều chỉnh là 0,23 đ/kWh. Công ty đã chú trọng việc quản lý giá bán điện, thực hiện tổng kiểm tra hồ sơ hợp đồng mua bán điện kết hợp áp lại giá bán điện, kiểm tra áp lại giá điện 100% khách hàng có nhiều hộ dùng chung, khách hàng nhiều mục đích và khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, với tổng số 17.099 lượt khách hàng đã kiểm tra.

Dịch vụ khách hàng được chú trọng và đạt được nhiều điểm sáng

 

Năm 2018 công tác dịch vụ khách hàng của Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt.

Công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 10.310 khách hàng, trong đó khách hàng sinh hoạt là 7.965 khách hàng; khách hàng ngoài sinh hoạt là 2.289 khách hàng; khách hàng chuyên dùng là 56 khách hàng. Chỉ số tiếp cận điện năng của Công ty thực hiện 6,11 ngày/7 ngày, giảm được 0,89 ngày so với quy định.

14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt kế hoạch giao. Công ty đã tăng cường tuyên truyền đến khách hàng sử dụng các phần mềm chăm sóc khách hàng trên các máy điện thoại Smart phone, các trang web cung cấp các dịch vụ khách hàng trực tuyến, qua đó khách hàng có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ online của ngành điện mọi lúc, mọi nơi.

Khách hàng là trọng tâm mà Công ty Điện lực Lạng Sơn hướng đến

 

Công tác thanh toán tiền điện qua Ngân hàng và tổ chức trung gian đạt kết quả tốt, góp phần thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ. Cụ thể kết quả đạt tỷ lệ 58,15% tương đương 1.064,41/1.341,50 tỷ (tổng số tiền thu năm 2018) chiếm 79,34% tổng tiền thu. Trong tháng 12/2018, Tổng Công ty Điện lực miềm Bắc đã ký kết hợp tác với VNPAY và một số đối tác có cổng thanh toán trực tuyến để thực hiện triển khai chương trình thanh toán cấp độ 4, khách hàng có thể thanh toán mọi lúc mọi nơi. Năm 2018 có 213.005/235.350 khách hàng đăng ký số điện thoại nhận tin nhắn đạt 90,51% khách hàng sử dụng điện, tăng 28,65% so với năm 2017. Số lượng tin nhắn đã thực hiện gửi, thông báo đến khách hàng trong năm 2018 là 5,82 triệu lượt, tăng 1,3 triệu lượt so với cùng kỳ.

Cũng trong năm 2018, tổng đài CSKH đã tiếp nhận, phối hợp giải quyết và phản hồi thông tin cho 22.574 yêu cầu của khách hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tăng 31,4 lần so với năm 2017. Các khách hàng yêu cầu trên CRM nhiều nhất vẫn là dịch vụ Thông tin báo mất điện (chiếm 52,6%)….. Các yêu cầu đều được xử lý giải quyết theo quy định và khách hàng hài lòng.

Đạt nhiều thành tựu về tiếp cận điện năng, giảm tổn thất điện năng

 

Một thành tựu khác của Công ty Điện lực Lạng Sơn trong năm 2018 là công tác giảm tổn thất điện năng (TTĐN).

Là nơi có địa bàn rộng, phức tạp; lưới điện nhiều nơi chưa đồng bộ, nhất là khu vực nông thôn thế nhưng bằng nhiều giải pháp tích cực,  tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty  đạt 8,17%, thấp hơn 0,03% so với kế hoạch EVNNPC giao (8,20%) và giảm 0,51% so với năm 2017.

Công ty đã hoàn thành việc cấp điện cho 100% số xã có điện và 98,27% số hộ dân có điện, trong đó số hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia là 97,78 %.

Đặc biệt theo chỉ đạo của Tổng công ty, tháng 8/2018 Công ty đã chính thức vận hành chương trình CMIS 3.0. Đến nay mặc dù hệ thống CMIS 3.0 vẫn chưa được ổn định nhưng hiện tại việc vận hành và sử dụng chương trình CMIS 3.0 tại các  Công ty và các Điện lực thực hiện tốt, các CBCNV vận hành CMIS đã sử dụng, khai thác thành thạo chương trình, đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và Tổng Công ty.  

Trong công tác xây dựng, tính đến hết năm 2018, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã thực hiện 15 dự án (02 dự án xe ô tô; 02 danh mục cáp quang và thiết bị hạ tầng CNTT, 11 dự án lưới điện), trong đó 06/15 dự án theo kế hoạch EVNNPC giao, 09/15 dự án bổ sung ngoài kế hoạch EVNNPC giao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, dịch vụ 

 

Dựa trên những thành tựu đạt được và những mặt hạn chế còn tồn tại, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đề ra mục tiêu năm 2019: “Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; Thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ điện cấp độ 4, làm tốt công tác dự báo nhu cầu phụ tải và thực hiện chương trình DSM, Phối hợp với Sở công thương, các ngành liên quan hoàn thành và đưa vào thực hiện quy trình 1 cửa liên thông trong cấp điện trung áp; Tăng cường công tác đạo tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường công tác văn hoá doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động”.

Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD phấn đấu thực hiện năm 2019:

Điện thương phẩm:  755 triệu kWh, tăng trưởng 8% so với năm 2018

Tổn thất điện năng: Lưới điện 110kV: 1,90% giảm 0,12% so với năm 2018; Lưới trung, hạ áp: Chỉ tiêu điều hành 7,88%

Giá bán bình quân:  1.738 đ/kWh, đạt kế hoạch EVNNPC giao

NSLĐ theo sản lượng điện thương phẩm ≥ 1,23 triệu kWh/lao động

NSLĐ theo khách hàng sử dụng điện ≥ 393 khách hàng/lao động

Chỉ tiêu suất sự cố: Sự cố TQ ĐZ 110kV: 0,624vụ/100km/năm (2 lần); Sự cố KD ĐZ 110kV: 0,624 vụ/100km/năm (2 lần); Sự cố TBA 110kV: 0,142 vụ/trạm/năm.

Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện: SAIDI: 551,25 phút/KH/năm, SAIFI: 7,52 lần/KH/năm, MAIFI: 0,45 lần/KH/năm;

Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 7 ngày làm việc

Tỷ lệ thu tiền điện: ≥ 99,7% tiền điện phát sinh

 Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2018.

Dự kiến kế hoạch kiểm tra giám sát mua bán điện: kiểm tra 90.000 lượt khách hàng, kiểm tra đêm phòng chống trộm cắp điện: 400 lượt. Dự kiến truy thu bồi thường 2 triệu kWh với tổng giá trị 4 tỷ đồng.

 

Lê Hoa