Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

“Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình đặt nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu vào công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng Đảng”.

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình là một trong những dự án trọng điểm của Chính phủ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư trên 26.000 tỷ đồng. Nhà máy được thiết kế xây dựng gồm hai tổ máy, với tổng công suất lắp đặt 600 MW (2x300MW), sản lượng điện sản xuất khoảng 3,6 tỷ kWh/năm, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Bắc và lưới điện Quốc gia. Công ty Nhiệt điện Thái Bình vinh dự được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phó trọng trách quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Thái Bình.

Là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 01/01/2019. Tuy còn non trẻ, nhưng nhận thức được trách nhiệm nặng nề do Nhà nước, Tập đoàn giao phó, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã nỗ lực hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị do cấp trên giao. Mới đây, cán bộ công nhân viên Công ty hân hoan chào đón thời khắc nhà máy đạt mốc sản lượng điện sản xuất 10 tỷ kWh.

Để có được những thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói trên, không thể không kể đến vai trò hạt nhân chính trị là Đảng ủy Công ty. Với sự chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả trong triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy cùng với Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ đối với Tập đoàn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ và Công ty vững mạnh.

Ảnh Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình
Ảnh Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Thấm nhuần sâu sắc hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục, xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ. Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh rằng, trong mọi thời điểm của tiến trình cách mạng, cán bộ và công tác cán bộ luôn là vấn đề trọng yếu, chẳng những có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng mà còn góp phần quyết định sự thành bại trong tổ chức và công tác lãnh đạo của Đảng.

Nhận thức sâu sắc về vai trò của công tác cán bộ trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác cán bộ và đạt được những thành tích đáng khích lệ, cụ thể:

- Các quy định về phân cấp cán bộ và quy trình của công tác cán bộ theo quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đều được Đảng bộ Công ty tuyệt đối tuân thủ, qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ, phát huy quyền, trách nhiệm của Lãnh đạo Công ty về công tác cán bộ.

- Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Thái Bình luôn chú trọng công tác xây dựng cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ phụ trách công tác đảng (bí thư, phó bí thư,…), đảm bảo cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đồng thời trong công tác cán bộ luôn ưu tiên quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

- Quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ được Công ty thực hiện nghiêm túc (từ các khâu lấy phiếu tín nhiệm, tự kiểm điểm, nhận xét,..). Việc kiểm điểm đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm của người đứng đầu, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Qua rà soát, sàng lọc cho thấy những đảng viên là cán bộ lãnh đạo đều là những cán bộ có uy tín, được tín nhiệm. Hàng năm 100% cán bộ cấp ủy, đoàn thể chính trị - xã hội đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn đều hoàn thành nhiệm vụ được giao trở lên.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, Ban chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo Công ty đã chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ một cách đồng bộ, đúng nguyên tắc, quy trình; cơ bản khắc phục tính hình thức, chất lượng đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch được nâng lên đáng kể cả về trình độ học vấn, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ngày càng tăng.

Kết quả quy hoạch các chức danh Ban chấp hành, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt với số lượng 03 đồng chí quy hoạch chức danh Bí thư, 03 đồng chí quy hoạch chức danh Phó Bí thư, 12 đồng chí quy hoạch chức danh Ủy viên BCH với cơ cấu độ tuổi trẻ, đặc biệt là cán bộ nữ trong quy hoạch có 2 đồng chí, đạt tỷ lệ 16,67%.

Quy hoạch cán bộ các chức danh Trưởng/Phó các đơn vị trong Công ty giai đoạn 2020-2021 và 2021-2026 cũng đạt kết quả tốt, các cán bộ quy hoạch đều là cán bộ trẻ có độ tuổi dưới 45, trong đó cán bộ nữ đạt 5/40, chiếm 12,5% so với tổng số nhân sự được quy hoạch, tăng 8,29% so với năm 2018-2019.

Trên cơ sở kết quả quy hoạch cán bộ, việc xây dựng kế hoạch đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện một cách chủ động hơn. Công ty đã cử các cán bộ trong diện quy hoạch tham gia đào tạo các lớp quản lý cấp 3, cấp 4, các lớp quản trị nhân sự, kỹ năng lãnh đạo, cử 3 cán bộ trong diện quy hoạch tham gia đào tạo trung cấp lý luận chính trị và 1 cán bộ tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho CBCNV, kết quả đào tạo trong 5 năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, năm 2020 do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid -19, các hoạt động đào tạo đã được Công ty xây dựng, giãn cách thực hiện để thích nghi với tình hình diễn biễn của dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo các nội dung và chương trình đào tạo theo kế hoạch Tập đoàn phê duyệt năm 2020.

Chung sức đồng lòng chống dịch Covid-19
Chung sức đồng lòng chống dịch Covid-19

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty đã tiến hành bổ nhiệm 20 cán bộ là Trưởng/Phó các đơn vị, đồng thời đã tiến hành các quy trình giới thiệu nhân sự, thực hiện thủ tục bầu và báo cáo Đảng ủy Tập đoàn để chuẩn y đồng chí Giám đốc Công ty làm Bí thư Đảng ủy.

Đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nội bộ; đặc biệt là các dịp lễ hội, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm; thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; nắm chắc tình hình nội bộ tổ chức Đảng; tư tưởng cán bộ, đảng viên, tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo, các thông tin liên quan đến cán bộ chủ chốt các cấp; kịp thời phân loại, xử lý thông tin, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý ngay từ cơ sở, đồng thời góp phần định hướng dư luận xã hội.

Công ty ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ với lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở để triển khai nắm chắc tình hình, địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với những âm mưu, hoạt động phá hoại của các phần tử xấu và các đối tượng chống đối.

Trong thực hiện yêu cầu công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng ủy luôn xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời tình trạng thiếu dân chủ, mất dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ cũ, tại Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công ty đã thông qua Nghị quyết trong đó nhấn mạnh các giải pháp để công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trong nhiệm kỳ tới đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa, cụ thể:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ tới theo hướng kế thừa, phát triển những nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước và bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Trong đó chú trọng đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

- Cùng với việc thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ tới Đảng ủy Công ty tiếp tục kiên định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá.

Hai nhiệm vụ trọng tâm đó là: (1) Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (2) Đổi mới căn bản và toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Việc thực hiện thành công hai nhiệm vụ trọng tâm này sẽ tạo nền tảng vững chắc của công tác xây dựng Đảng không những cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà còn cho cả các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ba giải pháp đột phá: (1) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác xây dựng Đảng; (2) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chiu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; (3) Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là ba giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ trọng tâm nêu trên.

Cán bộ, nhân viên Công ty Nhiệt điện Thái Bình đoàn kết sản xuất, vượt qua đại dịch
Cán bộ, nhân viên Công ty Nhiệt điện Thái Bình đoàn kết sản xuất, vượt qua đại dịch

Với ý thức và trách nhiệm cao, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Công ty, đặc biệt là các đồng chí giữ chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua những khó khăn, thách thức, xây dựng niềm tin, tâm huyết, hoàn thành công việc với chất lượng và hiệu quả cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ tới.

 

Trần Thị Thu