Công ty Nhôm Đắk Nông: Quản trị tốt, sản xuất kinh doanh hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân.

Theo kế hoạch, năm 2018 Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV được giao sản xuất 650.000 tấn alumin quy đổi. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của TKV giao, căn cứ tình hình sản xuất thực tế tại đơn vị, sau khi xem xét các yếu tố sản xuất, Công ty đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 lên 670.000 tấn alumina quy đổi. Được biết, đây là năm thứ ba Công ty đăng ký thi đua vượt kế hoạch sản lượng TKV giao.

Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai xây dựng kế hoạch điều hành sản xuất xuống tới các phòng ban, phân xưởng và thực hiện bằng các biện pháp như triển khai đồng bộ hệ thống thống kê sản xuất; quản trị chi phí; lập phương án, dự toán, lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, dịch vụ phụ trợ đảm bảo công bằng, giá cạnh tranh, đảm bảo cho dây chuyền sản xuất vận hành ổn định không để xảy ra các sự cố làm ảnh hưởng đến sản xuất,…

Trong quá trình vận hành, Công ty áp dụng các giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, từ đó nâng cao sản lượng, giảm tiêu hao sức lao động cho công nhân, tiết kiệm chi phí cho sản xuất. Bên cạnh đó, công tác quản trị các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, quản trị chi phí được thường xuyên theo dõi, rà soát để tiếp tục điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá giao khoán, nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, 6 tháng đầu năm 2019, Công ty đã sản xuất được 337.123 tấn alumin quy đổi, đạt 51,9% kế hoạch năm và bằng 104,8% so cùng kỳ; tiêu thụ alumina đạt 311.982 tấn, bằng 51,1% kế hoạch năm và bằng 102,8% so với cùng kỳ. Giá thành sản xuất tổng hợp bình quân cho 1 tấn AO quy đổi là 4.702.902 đồng/tấn sản phẩm, giảm 252.112 đồng/tấn sản phẩm so với giá thành kế hoạch. Đảm bảm việc làm ổn định cho 1.169 người với mức lương bình quân 11.340  đồng/người/tháng, tăng 6,9% so với kế hoạch.

Năm 2019, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV phấn đấu thực hiện vượt mức sản lượng kế hoạch 670.000 tấn, để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, đồng thời chủ động đón bắt cơ hội bứt phá trong các năm tiếp theo, Công ty tận dụng tối đa, huy động tất cả nguồn nhân lực, thiết bị máy móc vào điều hành sản xuất để tối ưu hóa công nghệ khai thác quặng, thực hiện các biện pháp phối trộn, đảm bảo chất lượng quặng cấp tuyển cũng như quặng tinh sản xuất, hạn chế tối đa việc thất thoát tài nguyên trong hoạt động khai thác mỏ.

Bên cạnh đó, Công ty cũng quyết liệt chỉ đạo việc chăm sóc và bảo dưỡng thiết bị, đầu tư cho việc phân tích hệ thống kỹ thuật công nghệ nhằm đảm bảo dây chuyền hoạt động ổn định hơn; hoàn thiện các công đoạn sản xuất, giảm chi phí tiêu hao vật tư để hạ giá thành sản phẩm; tiếp tục quản lý và sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên quặng bauxit và bảo vệ môi trường,...

Và với những kết quả khả quan từ 1/2 chặng đường năm 2019, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đang tạo dựng những cơ hội nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Mạnh Hùng