Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV: Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2019 tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông ).

Đại diện Công ty cho biết, trong năm 2018, DNA cơ bản thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ. Công tác chăm sóc sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện môi trường và điều kiện lao động luôn được quan tâm thực hiện. Công ty đã tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất và kiểm tra chuyên đề về an toàn điện, việc chấp hành an toàn vệ sinh lao động đối với các đơn vị thuê ngoài, về vệ sinh công nghiệp… Năm 2018, tại nhà máy Alumin đã xảy ra 3 vụ tai nạn lao động, khiến 3 người bị thương và 1 người bị chết.

Tuy nhiên, việc cập nhật, điều chỉnh quy chế, quy định, nội quy của công ty theo các văn bản pháp luật mới chưa kịp thời, còn bị động trong công tác triển khai thực hiện. Công tác xử lý các hành vi vi phạm an toàn lao động còn hạn chế, tính chất răn đe chưa cao; triển khai chưa đồng bộ ở tất cả các đơn vị. Công tác vệ sinh công nghiệp tại các vị trí sản xuất chưa được duy trì thường xuyên. Việc phổ cập kiến thức an toàn cho cán bộ người lao động vẫn chưa mang lại hiệu quả cao, còn nhiều trường hợp mang tính chất qua loa, đối phó…

Trong thời gian tiếp theo, DNA phấn đấu không để xảy ra lao động chết người, tai nạn lao động nặng; không để xảy ra sự cố loại I, sự cố về môi trường; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Pháp luật về công tác AT-VSLĐ, phòng chống cháy nổ…

Để đạt được mục tiêu trên, DNA yêu cầu các phòng ban, phân xưởng, các đơn vị hợp tác bên ngoài tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo AT-VSLĐ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất. Các đơn vị trực thuộc tổ chức rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động và sự cố thiết bị đã xảy ra ở đơn vị và trong công ty.

Đông đảo cán bộ, công nhân, người lao động của DNA tham dự lễ phát động
Các cán bộ, công nhân, người lao động của DNA tham dự lễ phát động

Đặc biệt, các vụ tai nạn, sự cố phải phân tích kỹ lỗi từng cá nhân, tập thể để rút ra bài học kinh nghiệm, phổ biến đến người lao động một cách cụ thể, kịp thời, không để xảy ra tai nạn, sự cố mang tính lặp lại. Toàn đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng về công tác huấn luyện AT-VSLĐ, kèm cặp tay nghề cho công nhân; Bồi dưỡng kỹ năng phòng tránh rủi ro cho người lao động. Các phòng chuyên môn tăng cường rà soát, bổ sung, chỉnh sửa lại các nội quy, quy trình, quy định về kỹ thuật an toàn cho phù hợp với thực tế, đặc biệt phù hợp với công nghệ mới đưa vào vận hành sử dụng, đảm bảo an toàn hiệu quả.

Kim Tiệp