Mang trong mình trách nhiệm to lớn, Công ty được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, vận hành Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ. Trụ sở được đặt tại thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp. Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, quyết định điều chuyển toàn bộ lao động của Ban Quản lý dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Vinacomin về Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV.

Trong đó, Công ty tập trung hướng đến phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Bauxit phù hợp với quy hoạch phát triển chung của khu vực Tây nguyên và cả nước. Khai thác tiết kiệm tài nguyên Bauxit, sử dụng có hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái; kết hợp việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương với việc bảo vệ an ninh, quốc phòng tại các địa bàn có khoáng sản Bauxit, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên.

Nhà máy sản xuất alumina Nhân Cơ

Bên cạnh đó chú trọng vào việc xây dựng và phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quặng Bauxit với công nghệ hiện đại, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, thân thiện với môi trường. Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đảm bảo sự chủ động và phát triển bền vững, tham gia vào thị trường Alumin và Nhôm thế giới. Phát triển ngành công nghiệp sản xuất Alumin và luyện Nhôm phải hài hòa với phát triển chung kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên và các địa bàn lân cận.

Đặc biệt, khai thác quặng Bauxit và sản xuất Alumin - Nhôm trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ. Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ là một trong những dự án đầu tiên được triển khai trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện Dự án luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh, huyện, thôn, xã. Lãnh đạo địa phương và đồng bào nhân dân các dân tộc trong vùng luôn dành cho dự án sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ kịp thời và hiệu quả. Ngoài ra, dự án còn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ nhiệt tình của các đối tác và các đơn vị bạn.

Mô hình tổng thể nhà máy

Và chỉ sau hơn 1 năm thành lập, ngày 12/11/2016 nhà máy đã cho ra những tấn sản phẩm Hydrat ( Hydroxit nhôm) đầu tiên và sau 30 ngày nhà máy đã sản xuất ra những tấn Alumin (Oxit Nhôm) đầu tiên. Đầu năm 2017 công ty đã bắt đầu xuất khẩu những tấn sản phẩm đầu tiên ra thị trường thế giới. Hơn hết, các ban ngành tại địa phương tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk R’lấp cũng hết sức ủng hộ, tạo điều kiện cho Tập đoàn, Công ty và mong muốn nhà máy Alumin Nhân Cơ sớm đi vào sản xuất ổn định.

Yếu tố tiên quyết để làm nên thành công của một đơn vị không gì bằng sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng bộ, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh... Tinh thần đồng đội, ý chí vươn cao, luôn sáng tạo lao động không ngừng là điều mà tập thể CBCNV toàn Công ty muốn hướng tới. Từ đó, tập hợp thành một thể thống nhất, có tính đoàn kết cao, phát huy cao độ sức lực và trí tuệ của tập thể để luôn nỗ lực cống hiến hết mình hoàn thành các công việc được giao.