Công ty Nhôm Lâm Đồng: “Tối ưu hóa là phương cách bảo hiểm rủi ro khôn ngoan nhất của doanh nghiệp”

Sáng ngày 15/5/2019, ông Vũ Minh Thành - Tổng Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng đã trực tiếp tập huấn chuyên đề “Tối ưu hóa” cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty.
a

Buổi tập huấn có gần 300 CBCNV tham dự bao gồm các thành viên trong Ban Lãnh đạo điều hành, tổ chức Đoàn thể, Lãnh đạo Xí nghiệp, Phòng ban, Phân xưởng và toàn thể đội ngũ Nhân viên giỏi, Thợ giỏi của Công ty.

Ông Vũ Minh Thành - TGĐ trực tiếp tập huấn cho CBCNV trong Công ty

Ông Vũ Minh Thành - Tổng Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng đã trực tiếp tập huấn chuyên đề “Tối ưu hóa” cho CBCNV trong Công ty.

Từ khi Công ty tiếp quản và vận hành tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng, chương trình “Tối ưu hóa” đã được triển khai, áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh (SXKD). Với mục tiêu thực hiện chương trình “Tối ưu hóa” được bài bản và quyết liệt hơn, góp phần tăng hiệu quả SXKD, đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường và củng cố nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đợt tập huấn là cơ hội để CBCNV hiểu rõ hơn về lợi ích khi thực hiện chương trình “Tối ưu hóa”, phân tích để nhận thức, đưa ra các giải pháp tránh lãng phí, không hợp lý trong doanh nghiệp, đồng thời định hướng và cung cấp nền tảng kiến thức để tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Tối ưu hóa”, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD của Công ty./.

Hơn 300 CBCNV Công ty tham gia lớp tập huấn

Buổi tập huấn có gần 300 CBCNV trong Công ty tham dự

Mạnh Hùng