Công ty Thủy điện Đồng Nai: Sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, điều hành

Công ty Thủy điện Đồng Nai thuộc Tổng công ty Phát điện 1, hiện đang quản lý Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 (công suất 180MW) và Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 (công suất 340MW). Nhờ nỗ lực trong sản xuất

8 tháng qua, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã sản xuất được 1,372 tỉ kWh điện và hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất, nộp 212,75 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Trong quá trình tham gia thị trường điện cạnh tranh, Công ty luôn nắm bắt tình hình thị trường để đưa ra chiến lược chào giá phù hợp giúp kết quả giá bán điện trung bình tăng so với giá hợp đồng và giúp tăng doanh thu của Công ty.

Ông Phạm Văn Cúc, Giám đốc Công ty cho biết, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và 4 được vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và hệ thống Kaizen-5S. Trong đó, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 xây dựng theo cơ chế phát triển sạch và đăng ký thành công danh mục dự án được liệt kê trên Website Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Với việc đăng ký thành công theo cơ chế phát triển sạch, Thủy điện Đồng Nai 4 được coi là dự án phát triển bền vững, thân thiện với môi trường lớn nhất của EVN từ trước đến nay.

Để vận hành hiệu quả các tổ máy phát điện, ngay từ đầu năm, Công ty đã lên kế hoạch, chuẩn bị vật tư và thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa lớn thiết bị trong thời gian phù hợp, đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng ở mức cao và tiết kiệm chi phí. Công tác vận hành, theo dõi, kiểm tra thiết bị 24/24 giờ đã giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo các tổ máy luôn vận hành an toàn và đạt hiệu suất cao nhất.

Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm đến đào tạo, bỗi dưỡng nâng cao năng lực trình độ quản lý, vận hành cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Hàng năm, Công ty luôn đẩy mạnh phát động phong trào cán bộ, công nhân phát huy nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. Phong trào này đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia và đã có nhiều sáng kiến cải tiến được ứng dụng thành công như: Cải tiến phương pháp xúc rửa bộ làm mát gió máy phát; thiết kế, lắp đặt hệ thống cảnh bão lũ ở vùng hạ du; ghép chung các mạng IP vào thiết bị truyền dẫn quang; phương án chuyển đổi nguồn tự dùng cấp cho đập tràn từ nguồn nhà máy; chống văng dầu ổ hướng turbine; giảm rung và ồn jetpump nước kỹ thuật; thiết kế hệ thống đo thấm thân đập từ xa... các sáng kiến này đều được đánh giá cao, làm lợi cho Công ty hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn các hồ đập, Công ty còn thực hiện công tác trồng bù rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4. Tính đến thời điểm này, Công ty đã chuyển vào Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng tổng cộng 349,82 tỉ đồng để các địa phương này tự trồng rừng thay thế. Trong đó, tỉnh Đắk Nông là 191.48 tỉ đồng - đạt 100% kế hoạch và tỉnh Lâm Đồng là 158,34 tỉ đồng đạt gần 80% kế hoạch.

Những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được chính là cơ sở để Công ty quyết tâm đạt mốc sản xuất 1,7 tỷ kWh năm 2017.