Đăng ký tham gia hiến máu có hơn 100 cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty; kết thúc buổi lễ Bênh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã lấy được 60 đơn vị máu; mỗi đơn vị máu là 250ml máu/ 1 người.
Các cán bộ nhân viên Công ty Thủy điện Sơn La hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ II năm 2016
Hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo, luôn nhận được sự đồng thuận từ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Công ty trong nhiều năm qua. Đây là nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng, thể hiện sự nhiệt huyết, sẵn lòng sẻ chia của CBCNV Công ty trong việc hiến máu cứu người.
Những cán bộ, nhân viên đang hiến những đơn vị máu đầu tiên

Phong trào “hiến máu nhân đạo” của Công ty Thủy điện Sơn La đã và đang trở thành một việc làm có ý nghĩa hết sức cao đẹp, thể hiện rõ tính nhân văn cao cả, là tình cảm được xã hội tôn vinh mang lại niềm huy vọng cho sự sống con người.