CPTPP tạo điều kiện cho các sản phẩm dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang Úc

Tiềm năng phát triển xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường các nước tham gia CPTPP nói chung và thị trường Úc nói riêng là rất lớn.

Theo Hiệp hội dệt may Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may năm 2017 của khối CPTPP đạt trên 53 tỷ USD, trong đó Úc là thị trường nhập khẩu dệt may lớn thứ 3 với kim ngạch trên 6,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 11,67%. Riêng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam năm 2017 vào khối CPTPP đạt trên 4,8 tỷ USD, chiếm 9,07% thị phần.

Năm 2017, Úc nhập khẩu khoảng 9,32 tỷ USD các sản phẩm dệt may từ thế giới, nhưng mới chỉ nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 173 triệu USD (chiếm khoảng 1,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may của Úc). Mặc dù tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu dệt may sang thị trường Úc hiện đang dưới 10% nhưng sự ra đời của Hiệp định CPTPP sẽ giúp cho Úc trở thành thị trường hết sức tiềm năng cho các sản phẩm dệt may của Việt Nam do thị trường còn nhiều dư địa để mở rộng.

Theo cam kết trong Hiệp định CPTPP, Úc sẽ:

- Giảm thuế nhập khẩu về 5% ngay trong 3 năm đầu tiên khi Hiệp định có hiệu lực;

- Giảm thuế nhập khẩu về 0% từ năm thứ tư kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực đối với hầu hết các sản phẩm thuộc nhóm HS6203, HS6204, HS6206;

- Đối với nhiều sản phẩm thuộc nhóm HS6205, thuế nhập khẩu sẽ về 0% ngay từ năm đầu tiên Hiệp định có hiệu lực;

Trong khi đó, mức thuế nhập khẩu MFN đối với các sản phẩm này là 10%. Lộ trình giảm thuế đối với các sản phẩm trong nhóm HS6104, 6108, 6109, 6110, 6114 cũng tương tự như vậy, sẽ về 0% hoàn toàn vào năm thứ tư. Đối với các mặt hàng thuộc nhóm HS6302 và 6307 sẽ về 0% từ năm đầu tiên Hiệp định có hiệu lực (thuế MFN là 5%).