Cục Kỹ thuật an và Môi trường công nghiệp báo cáo việc vận hành hồ chứa Thủy điện Đak Mi 4 trong cơn bão số 9

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, Cục Kỹ thuật an và Môi trường công nghiệp đã có báo cáo gửi Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh về việc vận hành hồ chứa Thủy điện Đak Mi 4 trong cơn bão số 9. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Do ảnh hưởng của bão số 9, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi về công tác vận hành hồ Đak Mi 4, Cục Kỹ thuật an và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) tổng hợp và kính báo cáo Bộ trưởng như sau:

- Dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 có thông số chính: MNDBT: 258; Dung tích toàn bộ: 312,38 triệu m3; Công suất lắp máy 148 MW.

  • Xây dựng trên sông Đak Mi, Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Diễn biễn lũ và công tác vận hành của đơn vị:

+ Thời điểm xuất hiện lũ lúc 0500 sáng ngày 28/10/2020; Mực nước hồ tương ứng 251,50 m.

+ Thời điểm lũ đạt đỉnh đạt 15.571,47 m3/s lúc 15h45 ngày 28/10/2020; Lưu lượng xả lớn nhất: 7070 m3/s ; Mực nước hồ tương ứng 256,94 m.

+ Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và Quy chế phối hợp giữa BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam với  Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi và BCH PCTT&TKCN thành phố Đà Nẵng về công tác vận hành hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 trong mùa lũ hàng năm được ký kết ngày 31/8/2020.

+ Căn cứ Công văn số 235/BCH PCTT&TKCN ngày 26/10/2020 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam về việc vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2 về mực nước đón lũ thấp nhất.

+ Căn cứ Thông báo số 206/TB-CT ngày 26/10/2020, 212/TB-CT; 213/TB-CT, 214/TB-CT ngày 28/10/2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi về việc vận hành hồ chứa thủy điện Đak Mi 4.

- Căn cứ vào số liệu quan trắc, lũ về hồ rất lớn 15.571,47 m3/s và chỉ đạo của địa phương, đơn vị đã vận hành đảm bảo an toàn công trình và giảm lũ cho hạ du, hồ Đăk Mi 4 đã cắt, giảm được trận lũ rất lớn ngày 28/10/2020 với lưu lượng đỉnh lũ 15.571,47 m3/s về hồ và lưu lượng qua tràn 7070 m3/s cắt được 55% đợt lũ (khoảng 1 giờ hồ đã giữ lại lượng nước khoảng 30 triệu m3, trường hợp nếu thuỷ điện Đăk Mi 4 không còn khả năng giảm, cắt lũ thì lượng nước về hạ du trong 1 giờ sẽ đạt khoảng 55 triệu m3 sẽ gây ngập lụt rất nghiêm trọng cho hạ sông Vu Gia).

- Đến 02h30 ngày 29/10/2020 đã kết thúc lũ và nhà máy đang vận hành duy điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 100 m3/s ứng với lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ là 300 m3/s để duy trì mực nước hồ theo quy định 258m.

Trong đợt lũ ngày 28/10/2020 thuỷ điện Đak Mi 4 điều tiết vận hành hồ chứa cắt, giảm lũ cho hạ du sông Vu Gia giảm mức độ ngập lụt cho khu vực hạ du.

PV