Kinh tế

...21/08/2015 lúc 09:42 (GMT)

Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II: Từ thành công đến những lộ trình mới

TCCTTrong 2 ngày 19 và 20/8/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã trang trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội vinh dự đón đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ư

Những định hướng đúng đắn từ một tổ chức Đảng vững mạnh

Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá đúng và khách quan những thành tích đã đạt được, những hạn chế thiếu sót cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các phương hướng, mục tiêu và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng nhằm mục đích lựa chọn và bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Báo cáo trước Đại hội, đồng chí Trần Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương nêu rõ: Với nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương, nhiệm kỳ 2010 - 2015, các chỉ số của ngành Công Thương đều đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 8,5%/năm; Cơ cấu kinh tế đã từng bước chuyển dịch đúng hướng, tăng dần ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm dần ngành khai khoáng. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân khoảng hơn 17,9%/năm, cao hơn mức 12% so với mục tiêu Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra. Nhập siêu được kiểm soát theo hướng giảm dần. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân khoảng 14,7%/năm. Lạm phát được kiểm soát tốt, năm 2015, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước tăng dưới 5%...

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng tới từng tổ chức đảng, đảng viên; Tham gia với chính quyền cùng cấp trong việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thường xuyên quan tâm, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Bộ cũng thường xuyên cung cấp tài liệu, thông tin của Đảng, tổ chức hội nghị chuyên đề phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế, báo cáo chuyên đề những nội dung mà cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm. Các tổ chức đảng trực thuộc đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để xử lý. Những biểu hiện chưa đúng trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, trong phối hợp công tác, lối sống, giao tiếp, ứng xử, phát ngôn… đều được uốn nắn, nhắc nhở kịp thời, vì vậy, trong Đảng bộ không nảy sinh những vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng, về quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên.

Chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức

Từ năm 2015, kinh tế thế giới được dự báo có chiều hướng phục hồi; kinh tế trong nước có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hội nhập quốc tế sâu rộng hơn sẽ có tác động tạo ra sự cải thiện môi trường kinh doanh, tạo cơ hội mở rộng đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, với việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương, các ngành sản xuất trong nước được dự báo sẽ chịu tác động tiêu cực nếu như không có các biện pháp hỗ trợ phù hợp và kịp thời. Bên cạnh đó, diễn biến khó lường của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực sẽ là những thách thức lớn đến sự phát triển của Việt Nam. Chưa kể tình hình thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai, dịch bệnh, cùng những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế vẫn chưa thể khắc phục cũng là những yếu tố tác động tới tăng trưởng kinh tế của cả nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng trong giai đoạn 2015 - 2020.

Chủ động nhận thức rõ những thuận lợi và thách thức, khó khăn ấy, mục tiêu của Đảng bộ Bộ Công Thương là lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng Đảng bộ Bộ Công Thương trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ có nhiệm vụ lãnh đạo các đơn vị đạt các chỉ tiêu, như: tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7-7,5%/năm; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân khoảng 10 - 12%/năm; tăng trưởng nhập khẩu bình quân dưới 10 - 12%/năm; tốc độ tăng bình quân hàng năm của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 12,5-13%/năm. Các doanh nghiệp thuộc Bộ có nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động…

Về công tác Đảng, phấn đấu 100% số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương khoá XI và khoá XII; 50% số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó có 20% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương đã gợi mở những nhiều vụ trọng tâm để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Đảng, nhiệm kỳ tới. Đó là Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương và các cấp ủy trực thuộc cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; lãnh đạo Đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, đưa hoạt động kiểm tra và giám sát thành nền nếp; thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 11 về xây dựng Đảng, coi đây là công việc thường xuyên của Đảng bộ.

Đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ, các cấp ủy Đảng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị… Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho ngành Công Thương theo tinh thần, cơ chế phối hợp, thống nhất giữa Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và Đảng bộ Bộ Công Thương.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm vày đầy hiệu quả, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ mới gồm 37 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ Công Thương gồm 9 đồng chí; và bầu 9 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2010 - 2015, Thứ trưởng Bộ Công Thương được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công thương nhiệm kỳ 2015-2020:

1/ Đồng chí Thứ trưởng Trần Tuấn Anh - Bí thư

2/ Đồng chí Đào Minh Hải - Phó Bí thư

3/ Đồng chí Đào Văn Hải - Phó Bí thư

4/ Đồng chí Võ Thanh Hà

5/ Đồng chí Lê Việt Long

6/ Đồng chí Tạ Thị Vân Anh

7/ Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân

8/ Đồng chí Phan Văn Chinh

9/ Đồng chí Trần Thị Bạch Dương


Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1/ Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW; Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

2/ Đồng chí Trần Minh Tuân - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Đảng ủy Bộ - Chuyên trách công tác đảng.

3/ Đồng chí Vũ Quốc Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ Tài chính.

4/ Đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Phó TBTT Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Bí thư chi bộ - Chuyên trách công tác đảng.

5/ Đồng chí Lê Việt Long - Phó Bí thư chi bộ - Chánh Thanh tra.

6/ Đồng chí Lương Hoàng Thái - Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ CSTM đa biên.

7/ Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ - Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ.

8/ Đồng chí Đào Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Công Thương - Vụ trưởng, chuyên trách công tác đảng.

9/ Đồng chí Trần Quang Huy - Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ TT Châu Phi, Tây Á, Nam Á.

10/ Đồng chí Phạm Nguyên Minh - Bí thư Đảng ủy Viện - Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại.

11/ Đồng chí Bùi Huy Sơn - Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.

12/ Đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy Tổng cục - Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng.

13/ Đồng chí Võ Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy - Chánh Văn phòng Bộ Công Thương.

14/ Đồng chí Nguyễn Hữu Quý - Bí thư Đảng ủy -Tổng Biên tập Báo Công Thương.

15/ Đồng chí Phan Văn Chinh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục XNK.

16/ Đồng chí Trần Hữu Linh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thương mại ĐT và Công nghệ TT.

17/ Đồng chí Vũ Thị The - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, Chuyên trách công tác đảng.

18/ Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Bí thư chi bộ - Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch Bộ Công Thương.

19/ Đồng chí Hoàng Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện Năng lượng.

20/ Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

21/ Đồng chí Tạ Thị Vân Anh - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

22/ Đồng chí Lê Hoàng Oanh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ TT châu Á - Thái Bình Dương.

23/ Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó TB Tổ chức Đảng ủy Bộ - Chuyên trách công tác đảng.

24/ Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

25/ Đồng chí Nguyễn Sỹ Cường - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương TW.

26/ Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

27/ Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Hóa chất.

28/ Đồng chí Trần Thị Lan Anh - Ủy viên BTV, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy , TGĐ Công ty CP XNK Khoáng sản.

29/ Đồng chí Đào Văn Hải - Ủy viên Ban Cán sự, Phó BT Đảng ủy Bộ, Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

30/ Đồng chí Trần Thị Bạch Dương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, PBT chi bộ - Hàm Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

31/ Đồng chí Trần Ngọc Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư Đảng ủy Cơ quan - TGĐ Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.

32/ Đồng chí Trần Quang Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ.

33/ Đồng chí Đặng Hoàng Hải - Ủy viên BCH Đảng Bộ, Bí thư chi bộ - Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu.

34/ Đồng chí Trương Thanh Hoài - Bí thư Chi bộ - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng.

35/ Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Bí thư chi bộ - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương.

36/ Đồng chí Hoàng Tuấn Khải - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty CP XNK tổng hợp I Việt Nam.

37/ Đồng chí Nguyễn Văn Thảo - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư chi bộ - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực Bộ Công Thương.


Cùng chuyên mục