Trước đó, vào cuối tháng 10, với doanh thu ghi nhận được 5.548 tỷ đồng, Đạm Cà Mau cũng đã tiêu thụ hết khối lượng hàng hóa sản xuất ra, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hơn 10% so với năm 2017. 

Theo DCM, kết quả này có được chính là nhờ Công ty đã sản xuất ổn định, an toàn, công suất từ đảm bảo cho đến vượt công suất thiết kế, linh động phân phối hàng hóa, đẩy mạnh tự doanh và thương hiệu Đạm Cà Mau với bộ 7 sản phẩm được bà con tin yêu. 

 DCM cũng cho biết, đến thời điểm này, nhà máy Đạm Cà Mau đã sản xuất 751 nghìn tấn urê quy đổi, tiếp nối thành tích 7 năm liền hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn kế hoạch. 

Cũng trong năm 2018, DCM đã đẩy mạnh công tác kinh doanh hàng tự doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm tại các thị trường dẫn đến doanh thu trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm 2017. 

dam ca mau
7 năm liên tiếp Đạm Cà Mau hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 

Sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường nên được tiêu thụ tối đa, hoàn thành kế hoạch kinh doanh dù vẫn còn 2 tháng mới kết thúc năm. 

Trên đà thuận lợi, ước tính thời gian còn lại trong năm, Đạm Cà Mau sẽ nỗ lực bứt phá đưa các con số chỉ tiêu chính yếu tăng trưởng hơn nữa. 

Đó là sản lượng sản xuất ước đạt 815 nghìn tấn, đạt 108% so với kế hoạch năm 2018, các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ ước đạt 784 nghìn tấn, doanh thu ước đạt 6.784 tỷ đồng.

Theo DCM, năm 2019 sẽ là năm nhiều thách thức, khó khăn mà công ty đã lường trước. Vì vậy, Công ty đã chủ động lập kế hoạch kinh doanh sớm, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa hạng mục lớn quan trọng đảm bảo máy móc hoạt động linh hoạt, vận hành trơn tru./.