Đảng Bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

Vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quán triệt tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị với 6 nội dung lớn, toàn diện và sâu rộng, trong 3 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các cơ sở đảng trực thuộc đã nghiêm túc triển khai một cách chủ động, vận dụng sáng tạo và thực hiện một cách linh hoạt các nội dung của Chỉ thị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và tập thể người lao động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, của tổ chức đảng và chính quyền các cấp.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Tổng công ty, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng ủy Tổng công ty, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề tồn tại, nổi cộm ở Công ty mẹ - Tổng công ty cũng như các công ty thành viên; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa Vinataba giàu truyền thống đoàn kết, thống nhất, thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. Đặc biệt, luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp. Từ đồng chí Bí thư cấp ủy (Chủ tịch HĐTV),  Phó Bí thư cấp ủy (Tổng Giám đốc/Giám đốc) của Tổng công ty tới cơ sở nghiêm túc xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Chỉ thị 05, cụ thể hóa thành những nội dung công việc thiết thực gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cá nhân và đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy cơ sở thực hiện thường xuyên, liên tục, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời tổ chức đảng và đảng viên; tích cực phòng ngừa và sớm phát hiện, khắc phục những khuyết điểm tồn tại, thể hiện tính kỷ luật nghiêm minh, không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật Đảng. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2019, Đảng ủy Tổng công ty và các đơn vị đã tiến hành kiểm tra 834 tổ chức đảng các cấp; 829 đảng viên; định kỳ hàng năm kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị; Trong 3 năm qua, không phát hiện tình trạng tham nhũng, tiêu cực, không có những vấn đề nổi cộm, điển hình phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo tại Tổng công ty và các đơn vị.

3 năm qua, Tổng Công ty đã phát động, triển khai 07 phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có thể kể đến một số phong trào thi đua điển hình như: Phong trào“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ: Tổng công ty đã tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 02 huyện là huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, Tổng số tiền hỗ trợ từ 2016 - 2018 là gần 23 tỷ đồng; Phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn và chung sức xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội”; Tiếp tục phụng dưỡng 29 Mẹ Việt Nam anh hùng và 4 thương binh nặng, xây tặng 72 nhà tình nghĩa, 38 nhà tình thương; Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ các đơn vị từ thiện xã hội chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật nhân dịp Tết Nguyên đán và thực hiện một số hoạt động xã hội từ thiện khác. Tổng số tiền từ thiện xã hội (không tính việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ) đã thực hiện từ 2016-2018 gần 51 tỷ đồng; Phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”: được phát động trong toàn Tổng công ty, Tổng số tiền tiết kiệm trong toàn Tổng Công ty từ 2016-2018 là: 79,8 tỉ đồng;  Phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cao, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, thay thế sử dụng hàng nhập khẩu… Tổng số sáng kiến và giá trị làm lợi toàn Tổng công ty  từ 2016-2018: 489 sáng kiến, giá trị làm lợi 43,2 tỷ đồng; Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với khẩu hiệu “Dùng hàng Việt Nam là yêu nước”, chỉ đạo các đơn vị thành viên ưu tiên dùng hàng nội địa khi thực hiện mua sắm công và thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất; yêu cầu các công ty sản xuất thuốc lá điếu ưu tiên mua tối thiểu 50% nhu cầu nguyên liệu nội địa từ các đơn vị sản xuất nguyên liệu trong Tổng công ty.

Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Lễ báo công dâng Bác

3 năm qua, Toàn Tổng công ty đã có trên 1.200 cán bộ, đảng viên người lao động đã có nhiều thành tích được nhận các hình thức khen thưởng các cấp: Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương, Bằng khen Bộ Công Thương...; Đảng ủy Tổng công ty đã khen thưởng 52 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Phát biểu tại lễ Báo công dâng Bác, ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, thay mặt toàn thể Đảng ủy, chính quyền và đội ngũ lao động trong toàn Tổng công ty, đã hứa với Bác kiên quyết khắc phục những tồn tại yếu kém, nêu cao hơn nữa trách nhiệm đảng viên, người đứng đầu đơn vị, tính gương mẫu của cấp ủy nhằm lôi cuốn, quy tụ quần chúng làm theo, đẩy mạnh làm theo tấm gương đạo đức của Bác đạt kết quả thiết thực. Phát triển Tổng công ty theo hướng hiệu quả, hiện đại và bền vững, là doanh nghiệp dẫn đầu của ngành thuốc lá Việt Nam phát triển ổn định và đóng góp ngày càng nhiều cho nền kinh tế.

 

Thanh Tú