Đảng ủy Bộ Công Thương đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Vừa qua, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 dưới sự chủ trì của TS. Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.
Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Bộ Công Thương
Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Bộ Công Thương

Công tác đảng đóng góp lớn vào thành quả của ngành Công Thương năm 2019

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, năm 2019 ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của ngành.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định, đóng góp đáng kể vào những kết quả đó có vai trò quan trọng của Đảng bộ Bộ Công Thương trong việc lãnh đạo, tham gia lãnh đạo thực hiện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao vai trò của công tác đảng trong các kết quả mà ngành Công Thương đạt được năm 2019
Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao vai trò của công tác đảng

Theo đó, trong công tác xây dựng Đảng, năm 2019 Đảng bộ Bộ Công Thương đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2019, với chủ đề “Tăng cường củng cố tổ chức; tập trung duy trì nền nếp, kỷ cương kỷ luật đảng, tạo tiền đề tổ chức Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020”.

Đồng thời, tổ chức đồng bộ và có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối, đặc biệt là các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như kiện toàn các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ Công Thương đã lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phối hợp chặt chẽ, tích cực, trách nhiệm cao với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về công tác Đảng, nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Công Thương.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ biểu dương việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ Công Thương trong năm 2019
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ biểu dương việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ Công Thương trong năm 2019

Thay mặt Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ bày tỏ sự vui mừng, biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ Bộ Công Thương trong năm 2019 vừa qua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu lớn của đất nước.

6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Năm 2020, Đảng bộ Bộ Công Thương cho biết đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong trong việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của toàn ngành Công Thương.

Đảng ủy Bộ Công Thương trao Quyết định khen thưởng Tập thể đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong năm 2019 cho 14 đơn vị
Đảng ủy Bộ Công Thương trao Quyết định khen thưởng Tập thể đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong năm 2019 cho 14 đơn vị

Để phấn đấu hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020:

Thứ nhất, tập trung các mặt công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ hai, tăng cường phối hợp công tác với Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tập trung nghiên cứu, đề xuất, tham mưu và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Bộ Công Thương, tập trung lãnh đạo thực hiện thành công Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp, Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Đảng bộ Cục điều tiết điện lực được khen thưởng Tập thể đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019)
Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Đảng bộ Cục điều tiết điện lực được khen thưởng Tập thể đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019)

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2020.

Thứ năm, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng.

Thứ sáu, chú trọng làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, định hướng dư luận xã hội, phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề nảy sinh; phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Công Thương quyết tâm trong năm 2020 tiếp tục phấn đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Bộ Công Thương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với quần chúng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

3 phương hướng hoạt động của Đảng bộ Bộ Công Thương trong năm 2020:

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;

Phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ quyết tâm lãnh đạo các cấp ủy và đảng viên toàn Đảng bộ tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2020.

PV