Đấu giá thành công 26.000 tấn đường

Có 8 doanh nghiệp tham gia Phiên đấu giá, trong đó, 6 doanh nghiệp đấu giá mặt hàng đường tinh luyện, 2 doanh nghiệp đấu giá mặt hàng đường thô. Kết quả, đã có 26.000 tấn đường được đấu giá thành công quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

Sáng ngày 26/11/2019, tại trụ sở Bộ Công Thương, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) năm 2019.

Tại buổi đấu giá, có 8 doanh nghiệp tham gia Phiên đấu giá, trong đó, 6 doanh nghiệp đấu giá mặt hàng đường tinh luyện, 2 doanh nghiệp đấu giá mặt hàng đường thô. Tất cả các phiếu tham gia đấu giá đều hợp lệ.

Sau khi tham gia đấu giá, đã có 2 thương nhân đấu giá hạn ngạch thuế quan đường thô có hồ sơ hợp lệ và trúng đấu giá. Cụ thể:

đấu giá hạn ngạch đường

Và 6 thương nhân tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện có hồ sơ hợp lệ và trúng đấu giá. Cụ thể:

đấu giá đường

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, sau Phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 sẽ báo cáo Bộ Công Thương để tạo điều kiện doanh nghiệp sớm tiến hành nhập khẩu đường.

Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 được tiến hành theo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, với sự tham gia của các ban, ngành, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Theo quy định, đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá là thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện.

Thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường thô.

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất. Thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện.

Hạ An