Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lãi 781 tỷ đồng trong năm 2018

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 báo lãi vượt 4,4% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) công bố báo cáo tài chính quý 4/2018 với doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 2.019 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 2.074 tỷ đồng đạt được quý 4/2017. Tuy nhiên chi phí giá vốn bỏ ra lớn, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 258,5 tỷ đồng, giảm hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính tăng 8 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm được đến 62 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 13 tỷ đồng. Ngoài ra trong quý còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 28,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ chưa đến 200 triệu đồng.

Những nguyên nhân trên dẫn tới lợi nhuận sau thuế thu về 253,3 tỷ đồng, giảm 20,7% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2017.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lãi 781 tỷ đồng trong năm 2018 - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2018 doanh thu thuần đạt 7.670 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4% so với năm 2017 và vượt 10% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng cao, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.015 tỷ đồng, giảm đến 377 tỷ đồng tương ứng mức giảm 27% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý chi phí tài chính trong năm còn 192,4 tỷ đồng, giảm được 297 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ giảm chi phí lãi vay và đặc biệt không ghi nhận số lỗ tỷ giá chưa thực hiện gần 235 tỷ đồng như năm 2017.

Trên BCTC công ty thể hiện, tổng nợ phải trả đến cuối năm 2018 tăng 190 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 324 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên mức 1.390 tỷ đồng, còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được gần 1.100 tỷ đồng, xuống còn 1.596 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới chi phí tài chính giảm mạnh.

Kết quả, tính chung cả năm Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 báo lãi sau thuế 782,1 tỷ đồng, giảm sút 3,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2017 nhưng cũng đủ giúp công ty vượt 4,4% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.