Doanh nghiệp

...05/11/2018 lúc 22:11 (GMT)

Đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa tại NMLD Dung Quất

TCCTVừa qua, Đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Trung đã tiến hành kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm xăng dầu tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị quản lý, vận hành NMLD Dung Quất đang sản xuất 11 sản phẩm như LPG, propylene, polypropylene, xăng RON 92, xăng RON 95, xăng E5 RON 92, dầu điêzen (DO), nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A-1, dầu hỏa dân dụng (KO), lưu huỳnh, nhiên liệu đốt lò (FO).

Đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Trung làm việc tại BSR Đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Trung làm việc tại BSR

Qua kiểm tra, Công ty BSR đã chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho các sản phẩm xăng dầu do Nhà máy sản xuất theo quy định.Về hồ sơ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: BSR đã được tổ chức chứng nhận BSI đánh giá và cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý tích hợp của Công ty phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Hệ thống quản lý an toàn về sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 và Hệ thống quản lý năng lực phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2005 còn thời hiệu giá trị.

NMLD Dung Quất tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở và các tài liệu kỹ thuật liên quan, quá trình thử nghiệm tương ứng với từng loại xăng dầu. BSR đã lưu hồ sơ đầy đủ về việc thực hiện đánh giá sự phù hợp đối với các lô xăng dầu trong nhập, sản xuất và các phương tiện đo lường theo quy định; Đoàn kiểm tra lấy 02 mẫu xăng không chì RON 95 và E5 RON92 thử nghiệm và cho kết quả phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Việc sản xuất xăng dầu lấy nguyên liệu từ dầu thô của mỏ Bạch Hổ, Tê Giác Trắng… và việc pha chế xăng E5 RON 92 của BSR đều có chứng chỉ chất lượng phù hợp so với quy định hiện hành. BSR đã xây dựng và thực hiện quy chế kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định về đo lường, chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu.

Đánh giá hồ sơ tay nghề, đoàn kiểm tra nhận định, Công ty BSR có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành quy trình sản xuất, chế biến xăng dầu đã được đào tạo chuyên môn phù hợp với từng vị trí công tác.

Nguyên Hà

Cùng chuyên mục