Đóng điện công trình nâng công suất TBA 220 kV Bình Long

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công dự án nâng công suất (NCS) TBA 220kV Bình Long.

Dự ​án nâng công suất (NCS) TBA 220 kV Bình Long có quy mô: Tháo dỡ MBA AT2 220 kV - 125 MVA hiện có để thay mới MBA 220 kV - 250 MVA vào vị trí MBA AT2, nâng công suất 220 kV của trạm từ 375 MVA lên 500 MVA; hoàn thiện hệ thống mạch nhị thứ và khai báo tín hiệu thông tin SCADA cho MBA lắp mới; cải tạo móng MBA AT2 hiện hữu để lắp đặt MBA có công suất 250 MVA; lắp đặt giàn phun sương cho MBA 220/110 kV - 250 MVA lắp mới và một số hạng mục có liên quan.

Ngay sau khi đóng điện MBA AT2 (thay mới) đã mang tải công suất của I=290A, P=59MW và AT1 (hiện hữu) I=294A, P=60MW (tải phía 110 kV).

dong dien

Việc hoàn thành dự án NCS TBA 220 kV Bình Long sẽ góp phần đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải các huyện Bình Long, Lộc Ninh, Đồng Phú và Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Phước và khu vực lân cận.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.​

Việc hoàn thành dự án đáp ứng nhu cầu phụ tải các huyện Bình Long, Lộc Ninh, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Phước và khu vực lân cận.

Thanh Xuân