Lúa mỳ

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng lúa mỳ và triển vọng tiêu thụ lúa mỳ trên toàn cầu; đồng thời, nâng mức dự báo tồn trữ lúa mỳ trên toàn cầu cuối niên vụ 2019/2020. Theo USDA, sự điều chỉnh giảm dự báo sản lượng lúa mỳ toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 chủ yếu do sản lượng lúa mỳ của Úc và Kazakhstan được dự báo giảm trong bối cảnh tình trạng khô hạn tiếp tục kéo dài tại hai quốc gia này. Cụ thể, sản lượng lúa mỳ của Úc trong niên vụ 2019/2020 được điều chỉnh giảm 2 triệu tấn xuống mức 19 triệu tấn. Hiện tại các bang trông lúa mỳ lớn của Úc như New South Wales và Queensland đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ, kéo dài năm thứ hai liên tiếp. Sản lượng lúa mỳ của Kazakhstan được điều chỉnh giảm 1,5 triệu tấn xuống mức 11,5 triệu tấn – mức thấp nhất kể từ niên vụ 2012/2013.

Dự báo sản lượng và mức tiêu thụ lúa mý trên toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 được điều chỉnh giảm
Dự báo sản lượng và mức tiêu thụ lúa mý trên toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 được điều chỉnh giảm

Lượng lúa mỳ xuất khẩu trên toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 được USDA điều chỉnh giảm 1,8 triệu tấn xuống mức 180,8 triệu tấn; chủ yếu do hoạt động xuất khẩu của Úc và Kazakhstan suy giảm. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ lúa mỳ trên toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 được điều chỉnh giảm 1,9 triệu tấn do nhu cầu tại Indonesia, Nga, Uzbekistan và Ukraine giảm. Mặc dù sản lượng lúa mỳ toàn cầu được điều chỉnh giảm, USDA điều chỉnh tăng cao mức dự báo tồn trữ lúa mỳ trên toàn cầu cuối niên vụ 2019/2020 lên mức 286,5 triệu tấn, trong đó lượng dữ trữ lúa mỳ của Trung Quốc chiếm tới 51% con số trên.

Gạo

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã điều chỉnh giảm 3,1 triệu tấn đối với dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2019/2020. Nguyên nhân chủ yếu do dự báo sản lượng gạo của Ấn Độ được  điều chỉnh giảm 3 triệu tấn. Trong khi đó, lượng gạo dự trữ đầu niên vụ trên toàn cầu được điều chỉnh tăng thêm 0,5 triệu tấn. Lượng gạo xuất khẩu toàn cầu trong niên vụ 2019/2020 được USDA điều chỉnh giảm 1,5 triệu tấn. Trong đó, lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ được điều chỉnh giảm 0,8 triệu tấn, chủ yếu do nguồn cung gạo trong nước giảm xuống; lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan được điều chỉnh giảm 0,5 triệu tấn dựa trên tiến độ xuất khẩu gạo của nước này chậm lại và giá gạo Thái kém cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Lượng gạo được tiêu thụ trên toàn cầu được USDA dự báo giảm 1,2 triệu tấn. Lượng gạo dự trữ trên toàn cầu cuối niên vụ 2019/2020 được điều chỉnh giảm 1,9 triệu tấn xuống còn 172,7 triệu tấn.

Hạt có dầu

Trong tháng 9/2019, số liệu cho thấy xuất khẩu hạt cải dầu và đậu tương của Canada trong niên vụ 2019/2020 có dấu hiệu tăng cao hơn so với các dự báo trước đây. Đối với niên vụ 2018/2019, lượng đậu tương xuất khẩu của Brazil ở mức thấp hơn so với dự báo trong bối cảnh tốc độ xuất khẩu giảm xuống trong vài tháng gần đây. Ngược lại, tốc độ xuất khẩu hạt có dầu của Argentina và Hoa Kỳ đã tăng cao hơn so với dự báo, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. USDA cũng đã điều chỉnh giảm lượng dự trữ đậu tương toàn cầu cuối niên vụ 2019/2020.