Tham dự có các thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đồng chí Thành ủy viên. Đây là Hội nghị lấy ý kiến lần thứ 10 của TP. Hà Nội.

Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý, phát biểu kết luận Hội nghị, đánh giá dự thảo báo cáo bài bản, đúc kết thực tiễn, phản ánh hơi thở cuộc sống, thể hiện rõ ràng nhất quan điểm, yêu cầu, định hướng phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dự thảo khác với các địa phương khác ở 2 điểm chính.

Một là đã đưa ra định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn đến 2030, tầm nhìn năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Thứ hai, báo cáo không chỉ đề cập đến sự phát triển của riêng Thủ đô mà còn đến sự hợp tác phát triển với các địa phương khác trong vùng Thủ đô và cả nước.

Thủ tướng góp ý, báo cáo phải viết đậm nét hơn về công tác xây dựng Đảng, một nhiệm vụ then chốt của Đảng, một nội dung quan trọng của Đại hội, của các cấp ủy từ Trung ương đến địa phương.

Về chủ đề của Đại hội, Thủ tướng cho rằng, nên bổ sung một số điểm nhấn với 3 nội hàm cần nêu: Ý chí, quyết tâm; đổi mới sáng tạo và hội nhập, phát triển bền vững. Trong đó, cần nêu bật nội hàm về tính gương mẫu vì Thủ đô là trái tim của cả nước.

Đối với phương châm của Đại hội, Thủ tướng nhất trí với “10 chữ” của Thành ủy Hà Nội là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”. Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương là yếu tố then chốt để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh. Sáng tạo tạo động lực cho phát triển Thành phố trong thời gian tới.

Về đánh giá tình hình thời gian qua, cơ bản nhất trí với đánh giá 14 nội dung thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thủ tướng nhấn mạnh một số điểm: Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm cao hơn cả nước, cơ cấu kinh tế hiện đại, nông nghiệp chỉ còn 2%, chất lượng tăng trưởng cao hơn cả nước.

Hà Nội đóng góp trên 16% GDP cả nước, 18,5% thu ngân sách. Hà Nội giờ đây là trung tâm kinh tế lớn, là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Bộ mặt Thủ đô thay đổi nhanh và phát triển toàn diện, khang trang, văn minh hơn, hiện đại hơn, thành phố xanh hơn, sạch hơn, hạ tầng kỹ thuật xã hội được cải thiện nhiều với những công trình, dự án quy mô lớn, hiện đại. Tỉ lệ hộ nghèo gần như bằng không.

Hà Nội sớm thiết lập trạng thái bình thường mới, tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hồi phục, duy trì phát triển kinh tế, tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao hơn mức bình quân cả nước.

Bên cạnh đó, Thành phố đã mạnh dạn, thẳng thắn, nghiêm túc nêu những hạn chế, yếu kém, bất cập như tốc độ tăng trưởng là khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là vị trí địa chính trị, địa kinh tế của Thành phố, trái tim của cả nước.

Tiến độ triển khai một số dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như công trình giao thông, xử lý rác thải, nước thải còn chậm. Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch có nơi còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Văn hóa ứng xử của người dân trong gia đình và nơi công cộng còn một số lệch lạc, chưa có sự thay đổi rõ nét, hành vi bạo lực, thiếu văn minh, văn hóa, hiện tượng vô cảm vẫn còn tồn tại tại Thủ đô.

Đánh giá cao 5 bài học kinh nghiệm mà Hà Nội đã đúc kết, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đảm nhận những việc mới, việc khó, quyết liệt chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Đặc biệt là bài học chân thành lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân.

Về mục tiêu phát triển Thủ đô giai đoạn 5 năm 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Thủ tướng đề nghị Hà Nội xem xét, tính toán lại mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2025 phải đặt mục tiêu cao hơn mức 8.100-8.300 USD. Hà Nội cần phấn đấu vượt qua mức thu nhập trung bình cao sớm hơn.