EU đã sẵn sàng nhập khí đốt qua Hành lang khí đốt phía Nam

Việc xây dựng đường ống dẫn khí Trans-Anatilian (TANAP) đã hoàn thành, sẵn sàng cung cấp khí đốt từ Azerbaijan cho các nước châu Âu.

eu nhap khi dot

 

Trans-Anatilian là công trình chính của Hành lang khí đốt phía Nam. Công ty Dầu khí Nhà nước Azerbaijan (SOCAR) cho biết, từ 1/7/2019 đường ống đã sẵn sàng vận chuyển khí đốt từ nước này sang EU. Hai đường ống dẫn khí, TANAP và TAP, là một phần của dự án Hành lang khí đốt phía Nam vận chuyển khí đốt Azerbaijan từ các mỏ biển Caspy đến Thổ Nhĩ Kỳ và châu  Âu.

Lộ trình của đường ống dẫn khí TANAP đi từ Azerbaijan đến Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó một lượng khí sẽ đi tiếp đến các nước châu  Âu. Công suất đường ống khí là khoảng 16 tỷ m3/năm, trong đó 5 tỷ m3 cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ, phần còn lại sẽ đi tiếp sang châu  Âu. 

Đường ống dẫn khí TANAP cạnh tranh trực tiếp với với đường ống dẫn khí TurkeyStream của Nga. EU đã ủng hộ dự án như là một phần của chương trình đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Cơ sở tài nguyên chính của TANAP là mỏ khí Shah Deniz của Azerbaijan.

 

Theo Petrotimes