EVNCPC rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng

TCty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đang nỗ lực rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng.

Ngày 2.12, EVNCPC cho biết, trong 10 tháng qua, EVNCPC đã cấp điện cho 131.550 khách hàng; trong đó cấp điện cho khách hàng có đầu tư công trình, với thời gian bình quân là 3,49 ngày/công trình, thấp hơn 3,51 ngày so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đối với khách hàng sinh hoạt tại thành phố, thị xã, thị trấn thời gian thực hiện trung bình 2,13 ngày/khách hàng, thấp hơn 0,87 ngày so với EVN giao; cấp điện cho khách hàng nông thôn với thời gian thực hiện trung bình 2,62 ngày/khách hàng, thấp hơn 2,38 ngày so với EVN giao và cấp điện cho khách hàng ngoài sinh hoạt với thời gian trung bình 2,55 ngày/khách hàng, thấp hơn 4,45 ngày so với EVN giao.

Thời gian tới, EVNCPC sẽ tiếp tục triển khai nhiều phương án để rút ngắn hơn nữa thời gian cấp điện và đơn giản hóa thủ tục cấp điện cho khách hàng, nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng.