EVNSPC tăng cường hợp tác phát triển công nghệ số, công nghệ thông tin

Để đáp ứng mục tiêu CMCN 4.0, EVNSPC đã có buổi làm việc, trao đổi với Tổng Công ty Giải pháp Viettel tại Viettel IDC nhằm phổ biến, trao đổi, chia sẻ, cập nhật công nghệ và tình hình ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 tại Việt Nam và các nước.

Tính đến thời điệm hiện nay, EVNSPC đang có hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin tương đối đồng bộ, tiên tiến từ hạ tầng đến các phần mềm dùng chung.

EVNSPC cũng đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh như: Triển khai thống nhất hệ thống phần mềm Eoffice áp dụng chữ ký điện tử trong toàn Tổng công ty; ứng dụng công nghệ điều khiển xa, TBA không người trực, sửa chữa điện nóng, cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4... 

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện của riêng EVNSPC và của chung toàn EVN.

Tuy nhiên để đáp ứng mục tiêu tiếp cận và triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng các thành tựu công nghệ của CMCN 4.0, EVNSPC phải không ngừng mở rộng các kênh hợp tác với các doanh nghiệp phát triển hàng đầu về công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế.

Trong đó tập trung hướng đến mục tiêu, đưa EVNSPC trở thành doanh nghiệp hiện đại phát triển bền vững, hiệu quả, ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin vào mọi hoạt động từ sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh - dịch vụ khách hàng, vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

EVNSPC tăng cường hợp tác phát triển công nghệ số, công nghệ thông tin

 Toàn cảnh buổi trao đổi về công nghệ số giữa EVNSPC-Viettel IDC

Để hiện thực hóa sứ mệnh trên, từ ngày 3/4 đến 4/4/2019, Ông Nguyễn Công Hầu - Phó Tổng Giám đốc phụ trách viễn thông thông nghệ thông tin EVNSPC đã dẫn đầu đoàn công tác gồm các Ban chức năng của Tổng công ty đến trao đổi, làm việc về các ứng dụng công nghệ mới với Tổng Công ty Giải pháp Viettel tại Viettel IDC

Đây là một trong những hoạt động hợp tác quan trọng giữa EVNSPC và Viettel nhằm phổ biến, trao đổi, chia sẻ, cập nhật công nghệ và tình hình ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

Thông qua buổi làm việc, hai bên đã thống nhất, trao đổi hợp tác, đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu chung. Cụ thể, ứng dụng hệ thống văn phòng số, doanh nghiệp số trên nền công nghệ số hóa; Thiết lập công cụ xử lý dữ liệu lớn (Big data) và kiến trúc thông tin, dữ liệu thống nhất; Thiết lập Private cloud của EVNSPC trên cơ sở liên kết lại DC của EVNSPC và các đơn vị.

Đồng thời, hai bên nhất trí, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nghiên cứu, phân tích hành vi, xu hướng, dự báo và nhu cầu của khách hàng thông qua tập các cuộc gọi tới Trung tâm CSKH; Xây dựng hệ thống an ninh bảo mật theo mô hình SOC.

Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp liên kết với các hệ thống quản lý thông tin địa lý GIS của khách hàng, đồng bộ với hệ thống GIS quản lý kỹ thuật của ngành Điện, hệ thống thu thập công tơ từ xa, hệ thống quản lý thông tin khách hàng và hệ thống thông tin hành chính công của các Tỉnh/Thành phố.

Với định hướng và cách tiếp cận theo lộ trình được Chính phủ, EVN đề ra, EVNSPC mong muốn dần dần đưa các thành tựu công nghệ 4.0 vào mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp điện hàng ngày nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hiện đại hóa trong các dịch vụ cung cấp điện đến với khách hàng một cách đồng bộ ở các cấp và phát huy hiệu quả cao nhất trong toàn Tổng công  ty.

 

Lê Hoa