Triển vọng sản xuất lúa mỳ sáng sủa trong năm 2019, với tổng quan ban đầu cho thấy sự hồi phục đáng kể ở EU và Nga.

Triển vọng sản xuất ngô, sẽ nhanh chóng được thu hoạch ở bán cầu nam, nhìn chung sẽ tốt ở Achentina và Braxin, trong khi thời tiết khô đã ảnh hưởng sâu sắc đến gieo trồng và năng suất ở Nam Phi.

FAO nâng dự báo tiêu thụ ngũ cốc thế giới niên vụ 2018/19 lên mức 2.657 triệu tấn, tăng 1,7% so với niên vụ 2017/18. Tiêu thụ ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi dự báo tăng, với Úc tiêu thụ nhiều nhất do tác động của thời tiết khô trên các đồng cỏ và Trung Quốc, Mê hi cô và Mỹ tăng mạnh sử dụng ngũ cốc thô.

Do tiêu thụ dự báo vượt sản lượng, tồn kho ngũ cốc thế giới dự báo giảm 45 triệu tấn, tương đương 5,6%, so với mức cao kỷ lục đầu vụ. Kết quả là tỉ lệ dự trữ - tiêu thụ ngũ cốc giảm xuống 28,5%, so với mức cao trong gần 20 năm là 30,8% đạt được niên vụ 2017/18.

Thương mại ngũ cốc thế giới dự báo đạt 416 triệu tấn trong niên vụ 2018/19, giảm nhẹ so với kỷ lục niên vụ 2017/18.