Gần 400 tỷ đồng trái phiếu 'siêu dài' đầu tiên trúng thầu trong năm 2019

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tuần qua, Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động thành công 6.195 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, cao hơn cả khối lượng gọi thầu ban đầu (5.500 tỷ đồng). Đáng chú ý, trái phiếu kỳ hạn “siêu dài” đã trúng thầu 395 tỷ đồng, với lãi

Theo số liệu từ HNX, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành có tổng khối lượng gọi thầu ban đầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 6.195 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên dự thầu, huy động được 1.300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,17%/năm, thấp hơn 0,18%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/1/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,12%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/1/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 5,12%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 395 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,80%/năm, cao hơn 0,38%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/7/2018).

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 30.395 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX./.

DT