Theo số liệu của Gazprom, năm 2018, Gazprom đã mua của các quốc gia Trung Á khoảng 19,3 tỷ m3, trong đó, từ Kazakhstan 12,6 tỷ m3 và Uzbekistan 6,7 tỷ m3. 

Thị trường mới - Turkmenistan, tháng 4/2019, Gazprom Export đã ký hợp đồng mua khí đốt ngắn hạn với Turkmengaz, theo đó cho đến cuối tháng 6/2019 Gazprom đã mua 1,155 tỷ m3. Ngày 3/7, Gazprom đã ký hợp đồng dài hạn mới với Turkmengaz. Thỏa thuận này được thực hiện trong 5 năm với khối lượng lên tới 5,5 tỷ m3/năm. 

Turkmenistan là quốc gia lớn thứ tư sau Nga, Iran và Qatar về trữ lượng khí đốt (19,5 nghìn tỷ m3). Sản lượng khai thác hàng năm khoảng 60-65 tỷ m3, trong đó 28 tỷ m3 cung cấp cho thị trường trong nước. Phần còn lại xuất khẩu sang Trung Quốc (khoảng 34 tỷ m3 trong năm 2018).