Gia Lai: Hỗ trợ giảm giá điện cho doanh nghiệp

Ngành Công Thương Gia Lai đang đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch Covid - 19.

Sở Công Thương Gia Lai đã có văn bản đề nghị các Sở, ban ngành, Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid - 19.

Cụ thể, về giảm giá điện; thực hiện giảm giá cho các ngành sản xuất, kinh doanh giảm giá bán lẻ 10% theo quy định tại các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm.

Ngành Công Thương Gia Lai đang đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch Covid - 19
Ngành Công Thương Gia Lai đang đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch Covid - 19

Giảm giá điện đối với khách hàng sinh hoạt, sản lượng điện sử dụng của khách hàng có chu kỳ bắt đầu trong các tháng 4, tháng 5 và 6. Còn việc xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của đơn vị điện lực sẽ thực hiện việc giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020. Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện, Công ty sẽ tiếp tục áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT

Các khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng điều kiện của Luật Du lịch năm 2017 còn được chuyển đổi từ giá kinh doanh sang giá sản xuất. Bên cạnh đó, các bệnh viện, cơ sở y tế điều trị Covid -19 và các khu cách ly tập trung cũng được miễn, giảm tiền điện trong thời gian 3 tháng.

Cũng trên cơ sở đó việc giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ Công ty Điện lực Gia Lai và Công ty Cổ phần Điện Gia Lai. Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid - 19, giảm 20% tiền điện cho các khách sạn dùng để cách ly, các cơ sở y tế dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid - 19.

Thực hiện giảm giá cho các ngành sản xuất, kinh doanh giảm giá bán lẻ
Thực hiện giảm giá cho các ngành sản xuất, kinh doanh giảm giá bán lẻ

Sở Công Thương Gia Lai cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập danh sách các cơ sở lưu trú du lịch gửi về Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai để được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 được giảm tiền điện trên địa bàn, gửi về Điện lực các huyện, thị xã, thành phố để được hỗ trợ.

Đồng thời tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết.

Đàm Trung