Hai công trình sáng tạo của Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt giải thưởng sáng tạo KHCN 2018

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) vừa thông báo các công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018; trong đó Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có 2 công trình đạt giải Ba.

Công trình “Tinh chỉnh và tối ưu các thông số vận hành phân xưởng PRU (Propylene Recovery Unit) nhằm tối đa thu hồi sản phẩm propylene trong điều kiện phân xưởng vận hành ở công suất cao” của tác giả Hồ Quang Xuân Nhàn và Công trình “Nghiên cứu tách dầu nhũ hóa bền trong nước chua tại phân xưởng xử lý nước chua (SWS)” của tác giả Lê Quốc Việt và cộng sự.

Nhiều năm trở lại đây, các công trình nghiên cứu khoa học của BSR thường đạt các giải cao của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam. Năm 2017, Giải pháp "Nâng cao độ tin cậy và tối ưu hóa vận hành trạm giảm ôn giảm áp trong Nhà máy Lọc dầu Dung Quất" của tác giả Nguyễn Ngọc Thanh và cộng sự Nguyễn Anh Tâm, Đồng Bích Ngọc, Phạm Hữu Sâm, Andrew Ablanche đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 và giải Nhất của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10. Công trình cũng được Ban tổ chức Triển lãm quốc tế về Khoa học và Công nghệ 2018 trao Huy chương Đồng quốc tế về Khoa học và Công nghệ 2018 (SIIF 2018).

Nguyên Hà