Giàn khai thác CTC1-WHP là hạng mục quan trọng nhất trong Dự án phát triển khai thác mỏ Cá Tầm, do Vietsovpetro - PVEP - Bitexco là chủ đầu tư, được thiết kế bởi Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế Vietsovpetro, cơ quan giám sát cấp chứng chỉ là Đăng kiểm Việt Nam và Đăng kiểm quốc tế Lloyd's Register.

Theo kế hoạch phát triển mỏ Cá Tầm đã được Chính phủ phê duyệt ngày 18/7/2017, trong giai đoạn đầu tiên, tổ hợp nhà thầu Vietsovpetro, PVEP và Bitexco sẽ đầu tư xây dựng hai giàn nhẹ (kiểu giàn đầu giếng - Wellhead Platform), kết nối vào hệ thống hạ tầng có sẵn tại Lô 09-1 của Vietsovpetro. Đây là một quyết định có ý nghĩa quan trọng theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có trên biển của Vietsovpetro giúp giảm thiểu chi phí cho các bên tham gia.

Việc triển khai xây dựng giàn CTC1-WHP để đưa vào vận hành khai thác mỏ Cá Tầm là quyết tâm lớn của Tổ hợp nhà thầu Vietsovpetro - PVEP - Bitexco, là sự chủ động, nỗ lực rất lớn của Vietsovpetro trong việc mở rộng vùng hoạt động ra ngoài Lô 09-1. Đây cũng là cơ sở để Vietsovpetro có thể duy trì ổn định sản lượng khai thác và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí ra các lô mới trong những năm tới. Theo tính toán, việc khai thác mỏ Cá Tầm sẽ có hiệu quả kinh tế đến hết năm 2032, đóng góp nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và lợi nhuận đáng kể cho Vietsovpetro, PVEP và Bitexco.

Ông Đỗ Văn Hùn