Chính sách

...25/10/2018 lúc 14:11 (GMT)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy

TCCTĐây là nội dung mới tại Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 05/10/2018.

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu (TNK) xe ô tô, xe gắn máy theo quy định mới này sẽ bao gồm:
- 01 bản chính Văn bản đề nghị TNK xe ô tô/xe gắn máy (theo Phụ lục I);
- 01 bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu chứng minh thư do Bộ Ngoại giao (BNG) cấp;
- 01 bản chính Giấy xác nhận của cơ quan nơi đối tượng công tác tại VN;
- 01 bản chụp và xuất trình bản chính Sổ định mức miễn thuế (trừ trường hợp đã được cập nhật vào Cổng thông tin 01 cửa quốc gia);
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe;
- 01 bản chính văn bản thông báo Thủ tướng CP đồng ý cho phép TNK miễn thuế vượt định lượng của BTC (Tổng cục Hải quan).
Thông tư 93/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

T.H

Cùng chuyên mục