Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cảng Mỹ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị. Dự án có quy mô 685 ha, thời gian thực hiện 50 năm kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án có thời gian thực hiện 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư, do Công ty CP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư

Dự án nhằm mục tiêu xây dựng khu bến cảng chuyên dùng phục vụ chủ yếu cho các cơ sở công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời khu cảng sẽ là nơi kết hợp, thu hút lượng hàng quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây, đảm bảo tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 tấn.

Dự án có quy mô dự án rộng 685 ha, gồm 10 bến phát triển theo 3 giai đoạn; giai đoạn 1 (2018 - 2025) đầu tư 4 bến, giai đoạn 2 (2026 – 2031) đầu tư 3 bến; giai đoạn 3 (2032 - 2036) đầu tư 3 bến. Tổng vốn đầu tư dự án là 14.234 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 2.143 tỷ đồng; vốn huy động và vốn khác là 12.091 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết cảng biển Mỹ Thủy đã được quy hoạch phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 1037 ngày 24/6/2014 của Thủ tướng.