Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bước đầu xây dựng được một số thương hiệu sản phẩm thế mạnh: Tổng sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt 37,63 nghìn tấn, vượt 0,63 nghìn tấn so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; tổng diện tích trồng rừng mới đạt 7.500 ha vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, nâng độ che phủ rừng lên 64% năm 2020, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiện huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 9,84 tiêu chí/xã; xây dựng được 08 khu dân cư kiểu mẫu, đến hết năm 2020 huyện có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra; thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt dự toán tỉnh giao, tăng bình quân hằng năm 32% và vượt 17% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật như: Có 16 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia của toàn huyện lên 30 trường; 100% số xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ hộ nghèo qua các năm giảm 3,47%.

 Công tác quốc phòng địa phương được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ và toàn diện; công tác đối ngoại được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện, phối hợp tổ chức 16 đoàn ra và 16 đoàn vào, các hoạt động đối ngoại luôn bảo đảm tuân thủ các quy định, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Huyện đã sắp xếp giảm được 8 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, 10 cặp trường học, giảm 48 đơn vị hành chính cấp thôn, 8 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 12 chi, đảng bộ. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ huyện đã kết nạp 1.142 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 92,4% (vượt mục tiêu đề ra); tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95,45% (tăng 21,93% so với năm 2015).

Đại hội đã phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 25 chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình khóa XXIII
BCH Đảng bộ huyện Lộc Bình khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

Thời gian tới, huyện Lộc Bình tập trung huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh triển khai dự án quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn để sớm đưa vào hoạt động; huyện cần quan tâm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng chính quyền cấp huyện, cấp xã theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện nhất là các xã sau sáp nhập; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.